ZAKŁAD / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

mgr Anna ZIELONKA

Stanowisko: doktorantka

pok. 3.20

tel. 12-664-5294

E-mail: ania.zielonka@student.uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze / Research interests

Technologia LiDAR. Dane satelitarne. Integracja danych. Modelowanie przestrzenne. Zmiany powierzchni lasów. Biomasa nadziemna i podziemna. Funkcjonowanie stref polarnych. Wieloletnia zmarzlina. Grunty strukturalne. Lodowce. Dynamika obszarów górskich w ujęciu procesów morfogenetycznych.

LiDAR. Satellite data. Data Fusion. Spatial modelling. Forest cover changes. Aboveground and belowground biomass. Polar regions. Permafrost. Patterned grounds. Galciers. Functioning of mountain areas.

Publikacje / Publications

Zielonka A., Wrońska-Wałach D., 2019. Can we distinguish meteorological conditions associated with rockfall activity using dendrochronological analysis? - An example from the Tatra Mountains (Southern Poland). Science of the Total Environment 662: 422-433.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719302980

Wrońska-Wałach D., Zielonka A., Sobucki M., Oleszko B., 2015, Longitudinal and cross sectional wood anatomy variability of vertical fir roots (Abies alba Mill.) as a record of landslide processes – an example from the Carpathian foothills, TRACE, 13, 102-109.

Zielonka A., Oleszko B., Juszczak E., Wrońska-Wałach, 2014, Zapis dynamiki procesów osuwiskowych w przyrostach rocznych korzeni jodły pospolitej (Abies alba Mill.) – przykład z Pogórza Karpackiego, Studia i Materiały CEPL 40, 139-148.

Zajęcia dydaktyczne / Teaching

Terenowe metody badań przyrodniczych

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85