PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

WYDARZENIA

2018 (VII): Wyprawa naukowa na Spitsbergen

2015: MIĘDZYNARODOWY ROK GLEBY http://www.fao.org/soils-2015/en/

2015 (V): Polsko-Ukraińska konferencja naukowa pt. „Gleby Karpat i ich przedpola".

2015 (V): Wykonanie zabiegów ochronnych w rezerwacie Skołczanka wspólnie z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

2014 (XI): Obchody 90-lecia Katedry Gleboznawstwa w Krakowie (współorganizacja z Akademią Rolniczą w Krakowie).

2013 (IX) – 2014 (VI): Staż naukowy Volodymira Nikorycha z Uniwersytetu w Czerniowcach.

2013 (VIII): 6th International Conference on Cryopedology „Frost-affected soils - Dynamic soils in the dynamic world” (współorganizacja z IUSS Working Group Cryosols, Polish Society of Soil Science). https://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/ 2013 (IV): Staż naukowy Andrija Kyrylchuka z Uniwersytetu Lwowskiego.

2011 (XI): Wizyta Corniego van Huyssteena z Uniwersytetu w Bloemfontein (RPA).

2009 (V): Seminarium „Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce” w Krakowie (organizacja).

2006 (IX): Wizyta Profesora Wiktora O. Targuliana z Moskwy (Rosyjska Akademia Nauk).

2005 (VI-VII): przeprowadzka Zakładu do nowego budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Gronostajowej 7 (III Kampus UJ).

2003 (IX): 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (współorganizacja z Akademią Rolniczą w Krakowie).

1997 (IX): Terenowa konferencja V komisji genezy, klasyfikacji i kartografii gleb PTG (Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego) w Bieszczadach (organizacja).

1995: Powołanie Zakładu Gleboznawstwa i Geografii Gleb w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1990: Powołanie samodzielnej Pracowni Gleboznawstwa i Geografii Gleb w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wnętrze Zakładu w starym budynku IGiGP UJ przy ul. Grodzkiej 52 Uczestnicy konferencji w Bieszczadach (1997 r.)
Uczestnicy Kongresu PTG w Krakowie (2003 r.) – przed stacją naukową IGiGP UJ w Łazach Prof. S. Skiba i Prof. V.O. Targulian w Tatrach (Dol. Chochołowska)
Przyjęcie w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Zakładu (2011 r.) Uczestnicy konferencji Cryosols Working Group przy odkrywce w Tatrach
Magistranci podczas seminarium terenowego w Tyńcu z udziałem Andrija Kyrylchuka z Uniwersytetu Lwowskiego (drugi z prawej) Volodymir Nikorych z Uniwersytetu w Czerniowcach podczas pobytu w Krakowie
Polsko-Ukraińska konferencja naukowa w Łazach pt. Gleby Karpat i ich przedpola - sesja referatowa... ... i sesja terenowa
Pracownicy Zakładu podczas prac ochronnych w rezerwacie Skołczanka Studenci IGiGP UJ podczas prac ochronnych w rezerwacie Skołczanka
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85