ZAKŁAD / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

dr Katarzyna WASAK

Stanowisko: była doktorantka

Pokój 2.13

Telefon: 12-664-5258

E-mail: katarzyna.wasak@uj.edu.plPublikacje / Publications

Clarke N., Okland T., Hanssen K.H., Nordbakken J.-F., Wasak K., 2018. Short-term effects of hardened wood ash and nitrogen fertilisation in a Norway spruce forest on soil solution chemistry and humus chemistry studied with different extraction methods. Scandinavian Journal of Forest Research 33 (1): 32–39.
http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2017.1337921

Cross H., Sonstebo J.H., Nagy N.E., Timmermann V., Solheim H., Borja I., Kauserud H., Carlsen T., Rzepka B., Wasak K., Vivian-Smith A., Hietala A.M., 2017. Fungal diversity and seasonal succession in ash leaves infected by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus. New Phytologist 213 (3): 1405-1417.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.14204/full

Drewnik M., Wasak K., Żelazny M., Jelonkiewicz Ł. 2016. Rozpuszczanie skały węglanowej w glebach leśnych buczyn i świerczyn w warunkach laboratoryjnych. Sylwan 160(9): 751-758.

Michno A., Wasak K., Stolarczyk M., Strzyżowski D., Wrońska-Wałach D., Fidelus J., Sobucki M., Żelazny M., 2016. Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia. Landform Analysis 31: 35-48.
http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA31/LA31_035-048.pdf

Wasak K., Drewnik M., 2015. Land use effects on soil organic carbon sequestration in calcareous Leptosols in former pastureland – a case study from the Tatra Mountains (Poland). Solid Earth 6, 1103-1115.
http://www.solid-earth.net/6/1103/2015/se-6-1103-2015.pdf

Wasak K., 2014. Cellulose decomposition rate and features of organic matter in forest soils in the Tatra Mountains. Gruntoznavstvo 15, 70-80.
http://www.ussj.cv.ua/10.15421/041407.pdf

Wasak K., 2013. Zastosowanie wybranych systemów klasyfikacji do określenia typów materii organicznej w glebach leśnych w Tatrach. Prace Geograficzne 135, 101-119.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.07

Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal of Soil Science 45, 57-68.
http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0304/162509-7wasak.pdf

Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of soil organic matter in abounded pastureland: a case study from the Jaworzynka Valley in the Tatra Mountains, Poland. [w:] Jianming X., Jianjun W., Yan H. (red.), Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London (Jointly published with Zhejiang University Press), 203-207.
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5634-2

Kacprzak A., Drewnik M., Wasak K., 2010. Zastosowanie różnych standardów pomiaru pH dla określenia klas odczynu. Roczniki Bieszczadzkie 18, 217-227.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/15.pdf

Zainteresowania badawcze / Research interests

Glebowa materia organiczna, akumulacja węgla organicznego w glebie, gleby górskie, mikromorfologia gleb

Soil organic matter, soil organic carbon sequestration, mountain soils, soil micromorphology

Projekty badawcze / Research projects

2010-2012: Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na właściwości gleb wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych w Tatrach – grant NCN

Publikacje w czasopismach popularno-naukowych / Popular-scientific articles

Wasak K., 2015. Czy w Europie warto uprawiać bez pługa. Bez pługa – magazyn technologii bezorkowych, 1/2015, 32-39

Wasak K., 2014. Rola uprawy bezpłużnej w zapobieganiu erozji gleby. Bez pługa – magazyn technologii bezorkowych, 3/2014, 36-40

Wasak K., 2014. Materia organiczna – podstawa, o którą trzeba zadbać. Bez pługa – magazyn technologii bezorkowych, 1/2014, 54-58

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85