PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

ARTYKUŁY, MONOGRAFIE / PAPERS, MONOGRAPHS

2022

Bartmiński P., Świtoniak M., Drewnik M., Kowalska J. B., Sowiński P., Żyła M., Bieganowski A., 2022. Methodological problems with the classification and measurement of soils containing carbonates. Soil Science Annual 73(1): 149235.
http://www.soilsa.com/Methodological-problems-with-the-classification-and-measurement-of-soils-containing,149235,0,2.html

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., Struzik D., Zięba A., Zwijacz-Kozica T., 2022. Zróżnicowanie gleb na leśnych powierzchniach badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego – część wschodnia. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 41(1): 31-47.

Makiel M., Skiba M., Kisiel M., Maj-Szeliga K., Błachowski A., Szymański W., Salata D., 2022. Formation of iron oxyhydroxides as a result of glauconite weathering in soils of temperate climate. Geoderma 416: 115780.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706122000878

Musielok Ł., 2022. Occurrence of podzolization in soils developed from flysch regolith in the Wieliczka Foothills (Outer Western Carpathians, southern Poland). Soil Science Annual 73(1): 147507.
http://www.soilsa.com/Occurrence-of-podzolization-in-soils-developed-from-flysch-regolith-in-the-Wieliczka,147507,0,2.html

Musielok Ł., Buczek K., Karcz T., 2022. Relief-induced feedback mechanisms controlling local podzolization occurrence on flysch slopes – Examples from Outer Western Carpathians (southern Poland). Catena 213: 106124.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816222001102

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2022. Impact of podzolization on lamellae transformation in sandy soils in a temperate climate – A case study from southern Poland. Geoderma 406: 115535.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006157

Szymański W., Drewnik M., Stolarczyk M., Musielok M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2022. Occurrence and stability of organic intercalation in clay minerals from permafrost-affected soils in the High Arctic – A case study from Spitsbergen (Svalbard). Geoderma 408: 115591.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006716

Szymański W., Jagi K., Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Sikora S., 2022. Impact of tundra vegetation type on topsoil temperature in central Spitsbergen (Svalbard, High Arctic). Geoderma 428: 116196.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706122005031

2021

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., 2021. Zasób materii organicznej w glebach wykształconych z pokryw stokowych w Dolinie Starorobociańskiej (Tatry Zachodnie). [w:] E. Gorczyca, A. Michno, J. Święchowicz (red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, Wyd. IGiGP UJ, 177-191.

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., Zięba A., Zwijacz-Kozica T., 2021. Zróżnicowanie gleb w obrębie leśnych powierzchni badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatry Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(2): 19-39.

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., 2021. Origin, properties and transformation of soil lamellae in rusty soils (Brunic Arenosols) in southeastern Poland. Soil Science Annual 72(4), 143881.
http://www.soilsa.com/Origin-properties-and-transformation-of-soil-lamellae-in-rusty-soils-Brunic-Arenosols,143881,0,2.html

Matulewski P., Buchwal A., Zielonka A., Wrońska-Wałach D., Čufard K., Gärtnere H., 2021. Trampling as a major ecological factor affecting the radial growth and wood anatomy of Scots pine (Pinus sylvestris L.) roots on a hiking trail. Ecological Indicators 121: 107095.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X20310347

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2021. Conditions favoring local podzolization in soils developed from flysch regolith – A case study from the Bieszczady Mountains in southeastern Poland. Geoderma 381: 114667.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119318312

Siwek J.P., Szymański W., Siwek J., Żelazny M., Klimek M., 2021. Linking soils and streams during events: response of stream water K+ concentration to soil exchangeable K+ concentration in small catchments with fragipan soils (Carpathian Foothills, Poland). Journal of Hydrology and Hydromechanics 69(1): 49-64.
http://www.uh.sav.sk/Portals/16/vc_articles/2021_69_1_Siwek_49.pdf

Szymański W., Bartos A., Klimek M., 2021. Impact of agriculture on soil organic matter quantity and quality in Retisols – a case study from the Carpathian Foothills in Poland. Archives of Agronomy and Soil Science 67(9): 1151-1163.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2020.1779229

Wasak-Sęk K., Jelonkiewicz Ł., Drewnik M., 2021. Buffering role of soil in chemical denudation in mountainous areas affected by windfall events – In light of experimental research. Geomorphology 381: 107642.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X21000507

Wietrzyk-Pełka P., Rola K., Patchett A., Szymański W., Węgrzyn M.H., Björk R.B., 2021. Patterns and drivers of cryptogam and vascular plant diversity in glacier forelands. Science of the Total Environment 770: 144793.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720383261

Zielonka A., Drewnik M., Musielok Ł., Dyderski M.K., Struzik D., Smułek G., Ostapowicz K., 2021. Biotic and Abiotic Determinants of Soil Organic Matter Stock and Fine Root Biomass in Mountain Area Temperate Forests—Examples from Cambisols under European Beech, Norway Spruce and Silver Fir (Carpathians, Central Europe). Forests 12(7): 823.
https://doi.org/10.3390/f12070823

2020

Bartos A., Szymański W., Klimek M., 2020. Impact of conventional agriculture on the concentration and quality of water-extractable organic matter (WEOM) in the surface horizons of Retisols—A case study from the Carpathian Foothills in Poland. Soil and Tillage Research 204: 104750.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198720305328

Bernatek-Jakiel A., Bruthans J., Vojtíšek J., Stolarczyk M., Zaleski T., 2020. Sediment detachment in piping-prone soils: Cohesion sources and potential weakening mechanisms. Earth Surface Processes and Landforms 45: 3185– 3201.
https://doi.org/10.1002/esp.4959

Klimek B., Jaźwa M., Choczyński M., Stolarczyk M., Niklińska M., 2020. The drivers of soil microbial communities structure on forest stands along the altitudinal gradient in western carpathians. Acta Oecologica 108: 103643.
https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103643

Wasak K., Klimek B., Drewnik M., 2020. Rapid effects of windfall on soil microbial activity and substrate utilization patterns in the forest belt in the Tatra Mountains. Journal of Soils and Sediments 20(2): 801–815.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-019-02439-8

Wietrzyk-Pełka P., Cykowska-Marzencka B., Maruo F., Szymański W., Węgrzyn M.H., 2020. Mosses and liverworts in the glacier forelands and mature tundra of Svalbard (High Arctic): diversity, ecology, and community composition. Polish Polar Research 41(2): 37-72.
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133011/edition/116220/content

Wietrzyk-Pełka P., Rola K., Szymański W., Węgrzyn M.H., 2020. Organic carbon accumulation in the glacier forelands with regard to variability of environmental conditions in different ecogenesis stages of High Arctic ecosystems. Science of the Total Environment 717: 135151.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719351435

2019

Drewnik M., Musielok Ł., Prędki R., Stolarczyk M., Szymański W., 2019. Degradation and renaturalization of soils affected by tourist activity in the Bieszczady Mountains (South East Poland). Land Degradation & Development 30(6): 670-682.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.3254

Drewnik M., Żyła M., 2019. Properties and classification of heavily eroded post-chernozem soils in Proszowice Plateau (southern Poland). Soil Science Annual 70(3): 225-233.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-3/ssa3-2019-s225-233.pdf

Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2): 71–97.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s71-97.pdf

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2019. Classification of mountain soils in a subalpine zone – a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland). Soil Science Annual 70(2): 170-177.
http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/3046/classification-of-mountain-soils-in-a-subalpine-zone-a-case-study-from-the-bieszczady-mountains-se-p

Skoneczna M., Skiba M., Szymański W., Kisiel M., Maj-Szeliga K., Błachowski A., 2019. Weathering of glauconite in alkaline soils of temperate climate: A case study from Górniki, eastern Poland. Geoderma 340: 146–156.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706117322280

Systematyka gleb Polski, wyd. 6, 2019. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław – Warszawa, ss. 292. (Autorzy wydania 6: Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mazurek R., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J.)

Szymański W., Maciejowski W., Ostafin K., Ziaja W., Sobucki M., 2019. Impact of parent material, vegetation cover, and site wetness on variability of soil properties in proglacial areas of small glaciers along the northeastern coast of Sorkappland (SE Spitsbergen). Catena 183: 104209.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816219303510

Szymański W., Siwek J., Skiba S., Wojtuń B., Samecka-Cymerman A., Pech P., Polechońska L., Smyrak-Sikora A. 2019. Properties and mineralogy of topsoil in the town of Longyearbyen (Spitsbergen, Norway). Polar Record 55(2): 102-114.
https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/properties-and-mineralogy-of-topsoil-in-the-town-of-longyearbyen-spitsbergen-norway/840507C48086B93DE55DD23EBB200B77

Wojtuń B., Polechońska L., Pech P., Mielcarska K., Samecka-Cymerman A., Szymański W., Kolon M., Kopeć M., Stadnik K., Kempers A.J., 2019. Sanionia uncinata and Salix polaris as bioindicators of trace element pollution in the High Arctic: a case study at Longyearbyen, Spitsbergen, Norway. Polar Biology 42(7): 1287–1297.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-019-02517-0

Zielonka A., Wrońska-Wałach D., 2019. Can we distinguish meteorological conditions associated with rockfall activity using dendrochronological analysis? - An example from the Tatra Mountains (Southern Poland). Science of the Total Environment 662: 422-433.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719302980

2018

Clarke N., Okland T., Hanssen K.H., Nordbakken J.-F., Wasak K., 2018. Short-term effects of hardened wood ash and nitrogen fertilisation in a Norway spruce forest on soil solution chemistry and humus chemistry studied with different extraction methods. Scandinavian Journal of Forest Research 33 (1): 32–39.
http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2017.1337921

Drewnik M., Rajwa-Kuligiewicz A., Stolarczyk M., Kucharzyk S., Żelazny M., 2018. Intra-annual groundwater levels and water temperature patterns in raised bogs affected by human impact in mountain areas in Poland. Science of The Total Environment 624: 991–1003.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717336367

Miechówka A. , Drewnik M., 2018. Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe: a review. Soil Science Annual 69 (2): 88-100.
http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/3020/rendzina-soils-in-the-tatra-mountains-central-europe-a-review

Musielok Ł., Drewnik M., Stolarczyk M., Gus M., Bartkowiak S., Kożyczkowski K., Lasota J., Motak A., Szczechowska K., Wątły M., 2018. Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland). Catena 170: 272-282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218302558

Opała-Owczarek M., Pirożnikow E., Owczarek P., Szymański W., Luks B., Kępski D., Szymanowski M., Wojtuń B., Migała K., 2018. The influence of abiotic factors on the growth of two vascular plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic. Catena 163: 219-232.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816217304204

Skiba M., Skiba S., Derkowski A., Maj-Szeliga K., Dziubińska B., 2018. Formation of NH4-illite-like phase at the expense of dioctahedral vermiculite in soil and diagenetic environments - an experimental approach. Clays and Clay Minerals 66(1): 74-85.
https://pubs.geoscienceworld.org/ccm/article-abstract/66/1/74/531465/formation-of-nh4-illite-like-phase-at-the-expense?redirectedFrom=fulltext

Smykla J., Porazinska D.L., Iakovenko N.S., Devetter M., Drewnik M., Hii Y.S., Emslie S.D., 2018. Geochemical and biotic factors influencing the diversity and distribution of soil microfauna across ice-free coastal habitats in Victoria Land, Antarctica. Soil Biology and Biochemistry 116: 265-276.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071717306302

Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Drewnik M., Knap W., Emslie D., 2018. Natural variability of major and trace elements in non-ornithogenic Gelisols at Edmonson Point, northern Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 39(1): 19–50.
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118737/edition/103303/content

Szymański W., Szkaradek M., 2018. Andesite weathering and soil formation in a moderately humid climate: A case study from the Western Carpathians (southern Poland). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 13(1): 93-105.
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=726

Wasak K., Drewnik M., 2018. Sequestration of organic carbon in rendzinas: a review. Soil Science Annual 69 (2): 75-87.
http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/3021/sequestration-of-organic-carbon-in-rendzinas-a-review

Wietrzyk P., Rola K., Osyczka P., Nicia P., Szymański W., Węgrzyn M., 2018. The relationships between soil chemical properties and vegetation succession in the aspect of changes of distance from the glacier forehead and time elapsed after glacier retreat in the Irenebreen foreland (NW Svalbard). Plant and Soil 428 (1-2): 195-211.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-018-3660-3?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue

2017

Cross H., Sonstebo J.H., Nagy N.E., Timmermann V., Solheim H., Borja I., Kauserud H., Carlsen T., Rzepka B., Wasak K., Vivian-Smith A., Hietala A.M., 2017. Fungal diversity and seasonal succession in ash leaves infected by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus. New Phytologist 213 (3): 1405-1417.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.14204/full

Drewnik M., Krzemień K, Prędki R., Rzonca B., Skiba S., Żelazny M., 2017. Znaczenie parków narodowych dla ochrony naturalnych procesów geomorfologicznych, hydrologicznych i glebotwórczych. Roczniki Bieszczadzkie 25: 355–372.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art15.pdf

Gus M., Drewnik M., 2017. Evolution of sandy soils within deflation hollows in shifting areas of sand – a case study from the Błędów Desert (Poland). Soil & Water Research 12: 161-169.
http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=36_2016-SWR

Musielok Ł., Stolarczyk M., Gus M., 2017. Gleby [w:] P. Franczak (red.), Police - pasmo w cieniu Babiej Góry. IGiGP UJ. Kraków, 145-161.

Nikorych V.A., Szymański W., Skiba M., 2017. Redoximorphic features in Albeluvisols from South-Western Ukraine. [w:] D. Dent i Y. Dmytruk (red.), Soil Science Working for a Living - Applications of soil science to present-day problems, Springer, 9-28.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45417-7_2

Pawlik Ł., Musielok Ł., Migoń P., Wrońska-Wałach D., Duszyński F., Kasprzak M., 2017. Deciphering the history of forest disturbance and its effects on landforms and soils – lessons from a pit-and-mound locality at Rogowa Kopa, Sudetes, SW Poland. Bulletin of Geography, Physical Geography Series 12: 59-81.
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/12255/12212

Siwek J.P., Żelazny M., Siwek J., Szymański W., 2017. Effect of land use, seasonality, and hydrometeorological conditions on the K+ concentration–discharge relationship during different types of floods in Carpathian Foothills catchments (Poland). Water, Air & Soil Pollution 228: 445.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-017-3585-0

Stolarczyk M., Gus M., Jelonkiewicz Ł., 2017. Zmiany we właściwościach chemicznych gleb torfowych wskutek odwodnienia na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 387–402.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art17.pdf

Stolarczyk M., Pietruszka W., Gus M., Drewnik M., 2017. Wpływ odwodnienia na właściwości glebowej materii organicznej na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 373–386.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art16.pdf

Szymański W., 2017. Chemistry and spectroscopic properties of surface horizons of Arctic soils under different types of tundra vegetation – A case study from the Fuglebergsletta coastal plain (SW Spitsbergen). Catena 156: 325-337.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816217301467

Szymański W., 2017. Quantity and chemistry of water-extractable organic matter in surface horizons of Arctic soils under different types of tundra vegetation – A case study from the Fuglebergsletta coastal plain (SW Spitsbergen). Geoderma 305: 30-39.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670611730383X

Szymański W., Skiba M., Błachowski A., 2017. Influence of redox processes on clay mineral transformation in Retisols in the Carpathian Foothills in Poland. Is a ferrolysis process present? Journal of Soils and Sediments 17(2): 453-470.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11368-016-1531-1

2016

Bernatek-Jakiel A., Kacprzak A., Stolarczyk M., 2016. Impact of soil characteristics on piping activity in a mountainous area under a temperate climate (Bieszczady Mts., Eastern Carpathians). Catena 141: 117-129.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216300819

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Mitka J., Gus M., 2016. Effects of exposure and vegetation type on organic matter stock in the soils of subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Catena 147: 167-176.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216302739

Michno A., Wasak K., Stolarczyk M., Strzyżowski D., Wrońska-Wałach D., Fidelus J., Sobucki M., Żelazny M., 2016. Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia. Landform Analysis 31: 35-48.
http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA31/LA31_035-048.pdf

Drewnik M., Wasak K., Żelazny M., Jelonkiewicz Ł. 2016. Rozpuszczanie skały węglanowej w glebach leśnych buczyn i świerczyn w warunkach laboratoryjnych. Sylwan 160(9): 751-758.

Musielok Ł., Drewnik M., 2016. Quantification of the effects of weathering and pedogenesis in mica schist regolith material (Złote Mountains, Poland) using mass balance analysis. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11(2): 627-637.
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=648

Skiba S., 2016. Pokrywa glebowa. [w:] J. Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Monografie IGiPZ PAN, t. 1, Warszawa, 241-254.

Skiba S., Prędki R., 2016. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. [w:] A. Górecki i B. Zemanek (red.), Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. Ustrzyki Górne, 91-100.

Szymański W., Wojtuń B., Stolarczyk M., Siwek J., Waścińska J., 2016. Organic carbon and nutrients (N, P) in surface soil horizons in a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research 37(1): 49-66.
http://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-1/popore-2016-0006/popore-2016-0006.xml?format=INT

Szymański W., Siwek J., Waścińska J., Wojtuń B., 2016. Texture and geochemistry of surface horizons of Arctic soils from a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen. Polish Polar Research 37(3): 361–377.
https://www.degruyter.com/view/j/popore.2016.37.issue-3/popore-2016-0019/popore-2016-0019.xml?format=INT

2015

Bednarek R., Skiba S., 2015. Czynniki i procesy glebotwórcze. [w:] A. Mocek (red.), Gleboznawstwo. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 68-98.

Bednarek R., Skiba S., 2015. Geografia gleb świata. [w:] A. Mocek (red.), Gleboznawstwo. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 365-429.

Drewnik M., Walas J., Stolarczyk M., 2015. Ogólna charakterystyka i właściwości gleb torfowiska stokowego na północno-wschodnim skłonie Szerokiego Wierchu (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 23: 319-333.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art18.pdf

Kacprzak A., Szymański W., Wójcik-Tabol P., 2015. The role of flysch sandstones in forming the properties of cover deposits and soils – examples from the Carpathians. Zeitschrift für Geomorphologie 59(suppl. 1): 227-245.

Klimek B., Niklińska M., Jaźwa M., Tarasek A., Tekielak I., Musielok Ł., 2015. Covariation of soil bacteria functional diversity and vegetation diversity along an altitudinal climatic gradient in the Western Carpathians. Pedobiologia 58 (2-3): 105-112.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031405615000359

Pawelec H., Drewnik M., Żyła M., 2015. Paleoenvironmental interpretation based on macro- and microstructure analysis of Pleistocene slope covers: A case study from the Miechów Upland, Poland. Geomorphology 232: 145-163.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X1400614X

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Skiba M., 2015. Monitoring przyrodniczy i próba rekultywacji pokrywy glebowej i szaty roślinnej w sąsiedztwie szlaku turystycznego w rejonie wzmożonego ruchu na odcinku Kasprowy Wierch–Beskid. [w:] A. Chrobak, T. Zwijacz-Kozica (red.), Nauka Tatrom, III. Człowiek i środowisko, 119-125.
http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja3_low-res.pdf

Skiba S., Koreň M., Drewnik M., Kukla J., 2015. Gleby. [w:] K. Dąbrowska i M. Guzik (red.). Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona. Wydawnictwo TPN, Zakopane, Plansza VI.1.

Smykla J., Drewnik M., Szarek-Gwiazda E., Hii Y.S., Knap W., Emslie S.D., 2015. Variation in the characteristics and development of soils at Edmonson Point due to abiotic and biotic factors, northern Victoria Land, Antarctica. Catena 132: 56-67.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816215001290

Stolarczyk M., Drewnik M., 2015. Morfologia i właściwości gleb torfowiska w dolinie potoku Syhłowaciec w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy). Roczniki Bieszczadzkie 23: 335-347.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art19.pdf

Szymański W., Skiba M., Wojtuń B., Drewnik M., 2015. Soil properties, micromorphology, and mineralogy of Cryosols from sorted and unsorted patterned grounds in the Hornsund area, SW Spitsbergen. Geoderma 253-254: 1-11.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670611500107X

Wasak K., Drewnik M., 2015. Land use effects on soil organic carbon sequestration in calcareous Leptosols in former pastureland – a case study from the Tatra Mountains (Poland). Solid Earth 6, 1103-1115.
http://www.solid-earth.net/6/1103/2015/se-6-1103-2015.pdf

2014

Drewnik M., 2014. Gleby. [w:] W. Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowa. Centrum Kultury w Sułoszowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 81-103.

Drewnik M., 2014. Historia i działalność Zakładu Gleboznawstwa i Geografii Gleb Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] T. Zaleski (red.), 90 lat Katedry Gleboznawstwa. Historia i kierunki rozwoju nauki o glebie w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 55-63.

Drewnik M., Skiba M., Szymański W., Żyła M., 2014. Mineral composition vs. soil forming processes in loess soils — A case study from Kraków (Southern Poland). Catena 119: 166-173.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181621400068X

Kubica B., Szarłowicz K. Stobiński M., Skiba S., Gołaś J., 2014. Concentrations of 137Cs and 14K radionuclides and some heavy metals in soil samples from the eastern part of the Main Ridge of the Flysch Carpathians. Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry 299: 1313-1320.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-013-2890-3

Migała K., Wojtuń B., Szymański W., Muskała P., 2014. Soil moisture and temperature variation under different types of tundra vegetation during the growing season: a case study from the Fuglebekken catchment, SW Spitsbergen. Catena 116: 10-18.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816213003068

Migoń P., Kacprzak A., 2014. Lateral diversity of regolith and soils under a mountain slope — implications for interpretation of hillslope materials and processes, Central Sudetes, SW Poland. Geomorphology 221: 69-82.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X14003006

Migoń P., Kacprzak A., Malik I., Marek K., Owczarek P., Wistuba M., Pánek T., 2014. Geomorphological, pedological and dendrochronological signatures of a relict landslide terrain, Mt. Garbatka (Kamienne Mts.), SW Poland. Geomorphology 219: 213-231.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X14002487

Nikorych V., Szymański W., Polchyna S., Skiba M., 2014. Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine. Catena 119: 154-165.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816214000678

Skiba M., Maj-Szeliga K., Szymański W., Błachowski A., 2014. Weathering of glauconite in soils of temperate climate as exemplified by a Luvisol profile from Góra Puławska, Poland. Geoderma 235: 212-226.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706114002845

Skiba S., 2014. Gleby. [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka (red.), Morskie Oko – przyroda i człowiek. Wyd. Tatrzański Park Narodowy, 223-231.

Skiba S., Niemyska-Łukaszuk J., 2014. Historia rozwoju nauki o glebie w ośrodku krakowskim (do roku 1987). [w:] T. Zaleski (red.), 90 lat Katedry Gleboznawstwa. Historia i kierunki rozwoju nauki o glebie, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 5-16.

Skiba S., Szymański W., Prędki R., 2014. Badania gleboznawcze w Karpatach Wschodnich i ich znaczenie w ochronie gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 22: 129-140.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb22/art07.pdf

Szymański W., Skiba M., Błachowski A., 2014. Mineralogy of Fe-Mn nodules in Albeluvisols in the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 217: 102-110.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706113004151

Szymański W., Skiba M., Nikorych V., Kuligiewicz A., 2014. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 235: 396-409.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706114003024

Wasak K., 2014. Cellulose decomposition rate and features of organic matter in forest soils in the Tatra Mountains. Hruntoznavstvo 15: 70-80.
http://www.ussj.cv.ua/10.15421/041407.pdf

2013

Drewnik M., Kacprzak A., Stolarczyk M., 2013. Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości gleb i wód w obszarze chronionym na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 21: 318-335.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/rb21/art22.pdf

Drewnik M., Szymański W., Skiba S., 2013. Gleby miasta Krakowa i ich przemiany. [w:] Pozniak S., Kirylchuk A. (red.), Geneza, geografia ta ekologia hruntiv, Uniwersytet Lwowski, Lwów, 129-138.

Kacprzak A., Migoń P., Musielok Ł., 2013. Using soils as indicators of past slope instability in forested terrain, Kamienne Mts., SW Poland. Geomorphology 194: 65-75.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X13002201

Musielok Ł., 2013. Chemiczne i mikrobiologiczne właściwości próchnic gleb pod różnowiekowymi drzewostanami bukowymi i świerkowymi w południowej części Gór Stołowych (Sudety). Episteme 18(3): 339-347.

Musielok Ł., Kacprzak A., Opyrchał J., 2013. Właściwości i pozycja systematyczna gleb rozwiniętych na ryolitach w Górach Kamiennych. Prace Geograficzne 135: 21-39.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.02

Nikorych V., Polchyna S., Szymański W., Skiba S., 2013. Variations of the morphogenetic features of the precarpathian`s brownish-podzolic soils (Albeluvisols) depending on the biogeocenosis type. Ekologija ta Noosferologija 24(3-4): 13-30.

Pawlik Ł., Migoń P., Owczarek P., Kacprzak A., 2013. Surface processes and interactions with forest vegetation on a steep mudstone slope, Stołowe Mountains, SW Poland. Catena 109: 203-216.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816213000738

Skiba S., 2013. Gleby – Soils. [w:] Z. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.), Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu – Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen, Geographical environment of Spitsbergen, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 37-40.

Skiba S., 2013. Gleby – Soils. [w:] Z. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.), Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu – Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen, Geographical environment in the vicinity of the Stanisław Siedlecki Polish Polar Station in Hornsund, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 70-71.

Skiba S., 2013. Gleby Doliny Suchej Wody w Tatrach. Prace Geograficzne 239: 110-125.

Skiba S., Drewnik M., 2013. Kierunki rozwoju rolnictwa. [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 225-229.

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Żyła M., 2013. Gleby. [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 69-79.

Skiba S., Pozniak S., 2013. Hrunti Karpat u doslidzeniach provedenich naukovimi ustanovami Krakova ta Lvova. [w:] S. Poznyak, A. Kirilchuk (red.), Geneza, geografia ta ekologia hruntiv, Uniwersytet Lwowski, Lwów, 89-94.

Stolarczyk M., Drewnik M., 2013. Zróżnicowanie zawartości różnych frakcji fosforu w glebach łąk porolnych w sąsiedztwie składowiska nawozów mineralnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Prace Geograficzne 135: 57-72.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.04

Szymański W., Skiba M., 2013. Distribution, morphology, and chemical composition of Fe-Mn nodules in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Pedosphere 23(4): 445–454.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016013600375

Szymański W., Skiba S., Wojtuń B., 2013. Distribution, genesis, and properties of Arctic soils: a case study from the Fuglebekken catchment, Spitsbergen. Polish Polar Research 34(3): 289-304.
http://www.degruyter.com/view/j/popore.2013.34.issue-3/popore-2013-0017/popore-2013-0017.xml?format=INT

Uzarowicz Ł., Skiba S., 2013. Technogenic soils developed from mine wastes containing iron sulhpides in Southern Poland. [w:] P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek (red.), Technogenic soils in Poland, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Toruń, 271-299.

Wasak K., 2013. Zastosowanie wybranych systemów klasyfikacji do określenia typów materii organicznej w glebach leśnych w Tatrach. Prace Geograficzne 135: 101-119.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.07

2012

Drewnik M., Stolarczyk M., Jelonkiewicz Ł. 2012. Odczyn masy torfowej w stropowej części torfowiska Wołosate i w jego otoczeniu (Bieszczadzki Park Narodowy). Roczniki Bieszczadzkie 20: 296-308.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art21.pdf

Kacprzak A., Drewnik M., Musielok Ł., 2012. Właściwości i klasyfikacja gleb powstałych na holoceńskich osadach rzecznych w dolinie górnego Sanu w rejonie Tarnawy Wyżnej. Roczniki Bieszczadzkie 20: 281-295.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art20.pdf

Kubica B., Stobiński M., Szarłowicz K., Skiba S., Gołaś J., 2012. Zastosowanie gamma spektroskopii do oznaczania sztucznego izotopu 137Cs i naturalnego 40K w próbkach gleby z wybranych regionów Karpat Fliszowych. [w:]. Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Lublin, 60-68.

Nikorych W., Polchyna S., Skiba S., Szymański W., 2012. Morfogeneticzni osobliwosti albeluvisolej (Albeluvisols) Peredkarpatia Ukrainy ta Polschi. Biłogichni Sistemi 4(1): 65-71.

Skawiński P., Skiba S., 2012. Przyroda i turystyka w obrębie kopuły szczytowej Giewontu i otoczenia Krzyża. [w:] T. Mikoś i A. Blum (red.), 110 lat krzyża na Giewoncie. Wyd. AGH, Kraków, 37-42.

Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2012. Origin of reversible cementation and brittneless of the fragipan in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena 99: 66-74.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816212001531

Szymański W., Skiba S., Nikorych W., Polchyna S., 2012. Gleby płowe (Albeluvisols) Pogórza i Przedgórza Karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy. Roczniki Bieszczadzkie 20: 266-278.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art19.pdf

Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal of Soil Science 45(1): 57-68.
http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0304/162509-7wasak.pdf

Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of soil organic matter in abounded pastureland: a case study from the Jaworzynka Valley in the Tatra Mountains, Poland. [w:] Jianming X., Jianjun W., Yan H. (red.), Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London (Jointly published with Zhejiang University Press), 203-207.
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5634-2

2011

Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A., Skiba S., 2011. Systematyka Gleb Polski, Wydanie 5. Roczniki Gleboznawcze 62(3): 1-193.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2011_62/2011_tom_62_3/tom_62_3_calosc.pdf

Niemyska-Łukaszuk J., Skiba S., 2011. Dzieje i rozwój nauki o glebie w ośrodku krakowskim. [w:] M. Drewnik, A. Kacprzak., W. Szymański. (red.), Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 19-24.

Pawelec H., Drewnik M., Żyła M., 2011. Mikromorfologiczna analiza profilu Niedźwiedź (Wyżyna Miechowska) pod kątem cech pedogenicznych. [w:] A. Zieliński (red.), Znane fakty – nowe interpretacje w geologii i geomorfologii, Instytut Geografii UJK w Kielcach, 35-48.

Płytycz B., Klimek M., Klimek B., Szymański W., Kruk J., Morgan J., 2011. Riboflavin content in the coelomocytes of contrasting earthworm species is differentially affected by edaphic variables including organic matter and metal content. Pedobiologia 54S: 543-548.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003140561100059X

Skalski T., Kędzior R., Maciejowski W., Kacprzak A., 2011. Soil and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in natural mountain landscape. Baltic Journal of Coleopterology 11(2): 105-115.
http://www.bjc.sggw.pl/arts/2011v11n2/1.pdf

Skiba M., Szczerba M, Skiba S., Bish D. L., Gryboś M., 2011. The nature of interlayering in clays from a podzol (Spodosol) from the Tatra Mountains, Poland. Geoderma 160: 425-433.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706110003241

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., 2011. Nauka o glebie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] M. Drewnik, A. Kacprzak., W. Szymański (red.), Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 25-42.

Skiba S., Kacprzak A., Szymański W., Musielok Ł., 2011. Walory przyrodnicze górskich gleb rumoszowych. Roczniki Bieszczadzkie 19: 335-348.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb19/art24.pdf

Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2011. Fragipan horizon degradation and bleached tongues formation in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 167-168: 340-350.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706111001960

Szymański W., Skiba S., 2011. Micromorphological properties of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills. Polish Journal of Soil Science 44(2): 193-200.
http://www.pjss.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&paper=265&i=10&vol=44&numer=2

Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as indicator of pedogenesis. Geoderma 163: 95-108.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706111000887

Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Segvic B. 2011. Clay mineral formation in soils developed in the weathering zone of pyrite-bearing schists: a case study from the abandoned pyrite mine in Wieściszowice, Lower Silesia, SW Poland. Clays and Clay Minerals 59(6): 581-594.
http://ccm.geoscienceworld.org/content/59/6/581.abstract

2010

Drewnik M., Kacprzak A., Maziarka N., 2010. Właściwości gleb porolnych na obszarze dawnej wsi Caryńskie. Roczniki Bieszczadzkie 18: 205-216.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/14.pdf

Kacprzak A., Drewnik M., Wasak K., 2010. Zastosowanie różnych standardów pomiaru pH dla określenia klas odczynu wybranych gleb doliny Górnego Sanu. Roczniki Bieszczadzkie 18: 217-227.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/15.pdf

Kacprzak A., Klimek M., Wójcik-Tabol P., Żyła M., 2010. Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie). Prace Geograficzne 123: 83-98.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4665608/2010_123_83-98.pdf

Koren M., Skiba S., Kukla J. 2010. Pody. [w:] Tatry – priroda. Wyd. Baset, Praha, 265-277.

Kubica B., Skiba S., Drewnik M., Stobiński M., Kubica M., Gołaś J., Misiak R. 2010. Radionuclides 137Cs and 40K in the soils of the Tatra National Park (TPN, Poland). Nukleonika 55: 377-386.
http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol55_2010/v55n3p377f.pdf

Skiba S., Drewnik M., 2010. Soils of the selected regions of the Carpathians. [w:] D. Ricard (red.), Developpement durable des territoires: de la mobilisation des acteurs aux demarches participatives. CERAMAC 28: 345-352.

Skiba S., Szymański W., Skiba M., Winnicki T., 2010. Gleby zbiorowisk olszy zielonej (Pulmonario-Alnetum viridis) w Karpatach Wschodnich (Bieszczady, Czarnohora). Roczniki Bieszczadzkie 18: 192-204.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/13.pdf

Smykla J., Porazinska D. L., Iakovenko N., Janko K., Weiner M. W., Niedbała W., Drewnik M., 2010. Studies on Antarctic soil invertebrates: Preliminary data on rotifers (Rotatoria), with notes on other taxa from Edmonson Point (Northern Victoria Land, Continental Antarctic). Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 135–140.

2009

Skiba S., 2009. Pokrywa glebowa. [w:] A. Górecki, B. Zemanek (red.), Magurski Park Narodowy – monografia przyrodnicza, Uniwersytet Jagielloński, Magurski Park Narodowy, Kraków-Krempna, 44-54.

Skiba S., Pozniak S., 2009. Hrunti Massivu Chornogora. [w:] Prirodni Kompleksi i Ekosistemi Wierchiwia Riki Prut. Funkcjonuwannija – Monitoring – Ochorona, Uniw. I. Franka, Lwów – Worochta, 77-82.

Skiba S., Szymański W., 2009. Soil cover of the alpine zone of the Eastern Carpathians on the example of Bieszczady Mts. (Poland) and Gorgany and Charnokhora Mts. (Ukraine). Wistnik Odeskogo Nacjonalnogo Uniwersitetu 14(7): 226-231.

Skiba S., Szymański W., 2009. Gleby Karpat i ich rola w rozwoju rolnictwa neolitycznego. [w:] J. Gancarski (red.), Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Podkarpackie Towarzystwo Historyczne. Krosno, 325-339.

Skiba S., Szymański W., Nędzka M., Prędki R., 2009. Inicjalne gleby (Lithic Leptosols) piętra połonin w Bieszczadach i w Czarnohorze (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 17: 357-366.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom17/art_20.pdf

Żyła M., 2009. Water and air properties of eroded loess soils of the Proszowice Plateau. Folia Geographica ser. Geographica-Physica 40: 91-103.

2008

Bednarek R., Komisarek J., Marcinek J., Mocek A., Piaścik H., Skiba S., 2008. Systematyka Gleb Polski. Wersja 1. wydania 5. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drewnik M., 2008. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach górskich na przykładzie Tatr. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Drewnik M., Felisiak I., Jerzykowska I., Magiera J., 2008. The Tatra Mts. - rocks, landforms, weathering and soils. Geoturystyka 2(13): 51-74.

Skiba S., 2008. Grunti nacjonalnich parkiw Karpat. [w:] Geneza, Geografija ta Ekologija Gruntiw. Lvivskij Nacjonalnij Universitet imeni Ivana Franka, 468-473.

Skiba S., 2008. Soils of the southern part of Morocco. Prace Geograficzne 118: 37-41.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676000/2008_118_37-42.pdf

Skiba S., 2008. Some problems of the soil classification of the Carpathian mountain soils. Hruntoznavstvo 9(3-4): 165-168.
http://www.ussj.cv.ua/2008_t9_3-4/Skiba.pdf

Skiba S., 2008. Geografia gleb. [w:] A. Jackowski, S. Liszewski., A. Richling (red.), Historia geografii polskiej. PWN, Warszawa, 113-122.

Skiba S., Kubica B., Szymański W., Prędki R., 2008. Zawartość gamma radionuklidów 137Cs i 40K w glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 16: 301-308.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2009/roczniki16/art_19.pdf

Skiba S., Skiba M., 2008. Properties of the desert soils of the Mhamid area. Prace Geograficzne 118: 43-49.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676000/2008_118_43-50.pdf

Skiba S., Szymański W., Pozniak S., Skiba M., 2008. Pokrywa glebowa południowo-wschodniej części Czarnohory (Ukraina). Roczniki Bieszczadzkie 16: 289-300.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2009/roczniki16/art_18.pdf

Skiba S., Szymański W., Pozniak S., Skiba M., 2008. Soils of the Charnokhora Mts. (Ukraine). Agrochimija i Hruntoznavstvo 69: 147-151.

Szymański W., Skiba S., Skiba M., Żyła M., 2008. Fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills. Agrochimija i Hruntoznavstvo 69: 152-156.

Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Michalik M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Silesia). Polish Journal of Soil Science 41(2): 183-193.
http://www.pjss.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&paper=165&i=7&vol=41&numer=2

2007

Ginter B., Pawlikowski M., Pazdur A., Połtowicz M., Skiba S., Wacnik A., Wojtal P., 2007. Środowisko przyrodnicze w rejonie obozowiska magdaleńskiego na Płaskowyżu Głubczyckim. [w:] S. W. Alexandrowicz (red.), Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 4: 53-59.

Kacprzak A., Derkowski A., 2007. Cambisols developed from cover-beds in the Pieniny Mts. (southern Poland) and their mineral composition. Catena 71(2): 292-297.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816207000148

Kubica B., Kwiatek W. M., Stobiński M., Skiba S., Skiba M., Gołaś J., Kubica M., Tuleja-Krysa M., Wrona A., Misiak R., 2007. Concentration of 137Cs, 40K radionuclides and some heavy metals in soil samples from Chochołowska Valley from Tatra National Park. Polish Journal of Environmental Studies 16(5): 735-741.
http://www.pjoes.com/abstracts/2007/Vol16/No05/08.html

Skiba S., 2007, Soils. [w:] Carpathians Environment Outlook (CEO), Chapter Three, Z. Witkowski: State of the Carpathians Environment and Policy Measures, 3.3. Land Resources, United Nations Environment Programme (UNEP), 114-117.

Skiba S., 2007. Rola parków narodowych w ochronie walorów środowiska abiotycznego i gleb. Roczniki Bieszczadzkie 15: 95-103.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom15/Art._06.pdf

Szymański W., Skiba S., 2007. Geneza i znaczenie poziomu fragipan w glebach płowych (Albeluvisols) Pogórza Karpackiego. Roczniki Bieszczadzkie 15: 267-284.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom15/Art._15.pdf

2006

Drewnik M., 2006. Kierunki procesu glebotwórczego w piętrze alpejskim granitoidowej części Tatr. [w:] A. Kotarba (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, Cz. I. Wyd. PTPNoZ–TPN, Kraków - Zakopane, 81-89.

Drewnik M., 2006. The effect of environmental conditions on the decomposition rate of cellulose in mountain soils. Geoderma 132: 116-130.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706105001345

Jerzykowska I., Drewnik M., Michalik M., 2006. Mineralogical control of elements distribution in podzolic soils in the Tatra Mts. Mineralogica Polonica, Spec. Papers 29: 136-139.

Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek 9: 41-50.

Kacprzak A., Zaleski T., Zarzycki J., 2006. Wpływ sposobu koszenia na roślinność łąk oraz właściwości fizyczne gleby - eksperyment terenowy. Pieniny - Przyroda i Człowiek 9: 63-64.

Kacprzak A., Żyła M., 2006. Mikromorfologia pararędzin brunatnych wytworzonych z pokryw stokowych w Pieninach. Pieniny - Przyroda i Człowiek 9: 51-61.

Maciejowski W., Kacprzak A., 2006. Influence of selected soil properties on the structures of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland. Problemy Ekologii Krajobrazu 16: 269-281.

Rozpędowska E., Skiba S., 2006. Wpływ niezgodnych z siedliskiem nasadzeń świerkowych na gleby w Karpatach. Roczniki Bieszczadzkie 14: 237-245.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom14/RB_18.pdf

Skiba S., 2006. Gleby Tatr na tle pokrywy glebowej innych systemów górskich. [w:] A. Kotarba (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, Cz. I. Wyd. PTPNoZ–TPN, Kraków-Zakopane, 43-50.

Skiba S., 2006. Pokrywa glebowa strefy wysokogórskiej Karpat i jej zagrożenia. Roczniki Bieszczadzkie 14: 201-214.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom14/RB_15.pdf

Skiba S., 2006. Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego w 50 lat istnienia Parku. [w:] Z. Krzan (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, Cz. III. Wyd. PTPNoZ–TPN, Kraków-Zakopane, 35-40.

Skiba S., Skiba M., Pozniak S., 2006, Hrunty pilniczno-zachidnoj czastyny Czornohirskoho Masyvu Ukrainskych Karpat. Hruntoznavstvo 12: 70-83.

Skiba S., Żyła M., Klimek M., Prędki R., 2006. Gleby Doliny Górnego Sanu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 14: 215-220.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom14/RB_16.pdf

Zaleski T., Kacprzak A., Maj K., 2006. Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts.. Polish Journal of Soil Science 39(2): 185-195.
http://www.pjss.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&paper=125&i=9&vol=39&numer=2

2005

Ginter B., Pawlikowski M., Skiba S., Trąbska J., Wacnik A., Wojtal P., 2005. Dzierzyslaw 35 – ein neuer Fundplatz des Magdalenien in Oberschlesien. Archeologisches Korrespondetzblatt 35, Mainz: 421-445.

Kubica B., Skiba M., Skiba S., Gołaś J., Kubica M., Stobiński M., Tuleja-Krysa M., 2005. Dislocation of the 137Cs and 40K radionuclides in the podzol profiles of the Tatra Mountain soils (South Poland). Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry 266(1): 3-9.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-005-0861-z

Skiba M., Skiba S., 2005. Chemical and mineralogical index of podzolisation of the granite regolith soils. Polish Journal of Soil Science 38(2): 153-161.
http://www.pjss.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&paper=103&i=7&vol=38&numer=2

Skiba S., 2005. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb w parkach narodowych Polski. Roztoczańskie Spotkania, t. IV, 43-49.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., Żyła M., Żelazowska E., 2005. Pokrywa glebowa rejonu kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 161-170.

Skiba S., Kubica B., Skiba M., 2005. Zawartość gamma radionuklidów 137Cs i 40K w glebach północno-zachodniej części Czarnohory, Karpaty Wschodnie, Ukraina. Roczniki Bieszczadzkie 13: 325-332.

Skiba S., Kubica B., Skiba M., Stobiński M., 2005. Content of the gamma radionuclides of the 137Cs and 40K in the soils of Tatra Mts. (Poland) and Chernokhora Mts (Ukraine). Polish Journal of Soil Science 38(2): 119-126.
http://www.pjss.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&paper=99&i=3&vol=38&numer=2

Skiba S., Skiba M., Pozniak S., 2005. Gleby północno-zachodniej części Czarnohory, Karpaty Wschodnie, Ukraina. Roczniki Bieszczadzkie 13: 311-324.

2004

Budek A., Drewnik M., Kacprzak A., 2004. Mikromorfologia utworów pyłowych w profilu Kończyce (Kotlina Oświęcimska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 409: 63-74.

Drewnik M., Kacprzak A., Wójcik A., Żyła M., Szeliga W., 2004. Charakterystyka utworów pyłowych w profilu Kończyce (Kotlina Oświęcimska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 409: 51-62.

Kubica B., Skiba S., Mietelski J.W., Gołaś J., Kubica M., Stobiński M., Tuteja-Krysa M., Tomankiewicz E., Gaca P., Krzan Z., 2004. Transect survey of artificial 137Cs and natural 40K in moss and bilberry leaf samples from two main valleys from Tatra National Park. Polish Journal of Environmental Studies 13(2): 153-159.
http://www.pjoes.com/abstracts/2004/Vol13/No02/06.html

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., Kacprzak A., Żyła M., 2004. Pokrywa glebowa parków narodowych w polskich Karpatach. [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda - Człowiek - Bóg, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 115-125.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Mazurek R., 2004. Les conditions pedogenetiques d'humiferation des sols dans les regions montagneuses. Prace Geograficzne 113: 53-60.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676038/2004_113_53-60.pdf

Skiba S., Kołodziejczyk M., 2004. Geneza i taksonomia czarnoziemów polskich w świetle badań na stanowisku archeologicznym w Słonowicach. [w:] D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Wyd. Muzeum Śląskie, Katowice, 87-98.

Wójcik A., Nawrocki J., Nita M., Drewnik M., 2004. Kromerskie utwory interglacjalne w pozycja glin zwałowych z maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego w profilu Kończyce. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 2: 21-29.

2003

Bytnerowicz A., Badea O., Barbu I., Fleischer P., Frączek W., Gancz V., Godzik B., Grodzińska K., Grodzki W., Karnosky D., Koren M., Krywult M., Krzan Z., Longnauer R., Mankovska B., Manning W. J., McManus M., Musselman R. C., Novotny J., Popescu F., Postelnicu D., Prus-Głowacki W., Skawiński P., Skiba S., Szaro R., Tamas S., Vasile C., 2003. New international long-term ecological research on air pollution effects on the Carpathian Mountain forests, Central Europe. Environment International 29: 367-376.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412002001721

Kacprzak A., 2003. Pokrywy stokowe jako przedmiot badań geomorfologicznych i gleboznawczych. Folia Geographica 33-34: 27-37.

Kacprzak A., 2003. Pokrywy stokowe jako utwory macierzyste gleb Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Gleboznawcze 54(3): 97-110.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2003_54/2003_tom_54_nr_3/tom_54_nr_3_97-110.pdf

Skiba S., 2003. Gleby obszaru Karpat w granicach Polski. [w:] S. Pozniak (red.), Gieneza, gieografija ta ekołogija gruntiv, Vidavniczyj Centr LNU im. I. Franka, Lwów, 344-348.

Skiba S., 2003. Pokrywa glebowa. [w:] M. Dłużewski (red.), Współczesna ewolucja środowiska przyrodniczego regionu Coude du Dra (Maroko) i jej wpływa na warunki życia ludności. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 45-55.

Skiba S., Drewnik M., 2003. Mapa gleb obszaru Karpat w granicach Polski. Roczniki Bieszczadzkie 11: 15-20.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., 2003. Pokrywa glebowa. [w:] A. Górecki, K. Krzemień, S. Skiba, B. Zemanek (red.), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Wyd. Magurski Park Narodowy – Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, 31-42.

Skiba S., Drewnik M., Skiba M., 2003. Soils of the Sorkappland (Spitsbergen, Svalbard). [w:] M. Olech (red.), The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes, Instytut Botaniki UJ, Kraków, 245-249.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Klimek M., Zaleski T., Prędki R., Kacprzak A., Kołodziejczyk M., 2003. Mapa gleb Magurskiego Parku Narodowego, skala 1:50 000. [w:] A. Górecki, K. Krzemień, S. Skiba, B. Zemanek (red.), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Wyd. Magurski Park Narodowy – Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, wkładka.

Skiba S., Niemyska-Łukaszuk J., Brożek S., 2003. Soils of the Polish Carpathian Mountains. [w:] S. Skiba, M. Drewnik, A. Kacprzak (red.), Soils of the Polish Carpathians, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 17-19.

2002

Drewnik M., 2002. Rozkład materii organicznej a poziomy próchniczne w glebach Tatr. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 101-106.

Ginter B., Połtowicz M., Pawlikowski M., Skiba S., Trąbska J., Wacnik A., Winiarska-Kabacińska M., Wojtal P., 2002. Dzieżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy Morawskiej. [w:] J. Gancarski (red.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 111-145.

Kubica B., Mietelski J. W., Gołaś J., Skiba S., Tomankiewicz E., Gaca P., Jasińska M., Tuteja-Krysa M., 2002. Concentration of 137Cs, 40K, 238Pu and 239+240Pu radionuclides and some heavy metals in soil samples from the two main valleys from Tatra National Park. Polish Journal of Environmental Studies 11(5): 537-545.
http://www.pjoes.com/abstracts/2002/Vol11/No05/12.html

Skiba S., 2002. Gleba w środowisku przyrodniczym. [w:] W. Barabasz (red.), Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, 157-170.

Skiba S., 2002. Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 15-20.

Skiba S., 2002. Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 1 arkusz.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., 2002. Soils of the western coast of Sorkappland. [w:] W. Ziaja, S. Skiba (red.), Sorkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard), Wyd. UJ, Kraków, 51-86.

Skiba S., Drewnik M., Kotarba A., 2002. Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 235-239.

Skiba S., Drewnik M., Kotarba A., 2002. Rozmieszczenie obiektów i zjawisk przyrody nieożywionej i gleb – ważnych dla ochrony środowiska przyrodniczego. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 1 arkusz.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., 2002. Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 10: 107-118.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 2002. The soil cover in Gaik-Brzezowa (Wieliczka Foothills). [w:] B. Obrębska-Starklowa (red.), Topoclimatic and geoecologiacal changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce reservoir. Prace Geograficzne 109: 21-30.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676047/2002_109_21-30.pdf

Skiba S., Drewnik M., Zaleski T., 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego w jednostkach taksonomii międzynarodowej. [w:] K. Zarzycki (red.), Pieniny - Przyroda i Człowiek 7, Pieniński Park Narodowy, Krościenko n. Dunajcem, 91-95.

Skiba S., Drewnik M., Zaleski T., 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego. [w:] K. Zarzycki (red.), Pieniny - Przyroda i Człowiek 7, Pieniński Park Narodowy, Krościenko n. Dunajcem, 1 arkusz.

Skiba S., Ziaja W., 2002. Influence of the twentieth-century evolution of the environment on state of preservation of the southern part of the Spitsbergen National Park. [w:] W. Ziaja, S. Skiba (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard) - Sorkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard), Wyd. UJ, Kraków, 107-113.

2001

Skiba S., Drewnik M., 2001. The processes of weathering and soil formation under the varied climatic conditions in the mountains of Mongolia (Khentei, Khangai), Russia (Kola Peninsula) and Poland (Carpathians). [w:] J. Weber, J. Drozd (red.), Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment, Polish Society of Humic Substances, Wrocław, 337-338.

2000

Biały K., Brożek S., Chojnicki J., Czępińska-Kamińska D., Januszek K., Kowalkowski A., Krzyżanowski A., Okołowicz M., Sienkiewicz A., Skiba S., Wójcik J., Zielony R., 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów, Warszawa, 125.

Drewnik M., 2000. Ectohumus horizons and the rate of organic matter decomposition in the Carpathian soils. Prace Geograficzne 105: 391-401.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676055/2000_105_391-402.pdf

Kacprzak A., Skiba M., 2000. Uziarnienie i skład mineralny jako wskaźniki genezy utworów macierzystych gleb w katenie stokowej Małej Rawki (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 9: 169-181.

Skiba S., Drewnik M., 2000. Pokrywa glebowa Magurskiego Parku Narodowego (Karpaty-Beskid Niski). Roczniki Bieszczadzkie 9: 183-195.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., Szmuc R., Kołodziejczyk M., 2000. Soil maps of mountain National Parks in Poland. Proceedings of International Symposium "Comparison of Polish and German Soil Classification Systems of Soil Cartography of Mountain and Sub-mountain Areas", Wrocław, 93-101.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., Szmuc R., 2000. Gleby pyłowe Pogórza Wielickiego. Właściwości, odporność, zanieczyszczenie. [w:] G. Wójcik, K. Marciniak (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Zesz. Nauk. Komitetu Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko” 25: 233-240.

Skiba S., Michalik M., 2000. Heavy metals in soils and sulphate minerals on rock surfaces as indicator of pollution of the environment (on the example of the Bieszczady Mts., Eastern Carpathians). Polish Journal of Soil Science 33(1): 57-66.

Szmuc R., 2000. Geomorphological and hydrological conditions of the genesis of mountain Mollic Gleysols (on the example of the Western Bieszczady Mts.). Prace Geograficzne 105: 403-410.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676055/2000_105_403-412.pdf

Szmuc R., Niemyska-Łukaszuk J., 2000. Humus properties of Mollic Gleysols in the Bieszczady Mountains. Humic Substances in Ecosystems 3: 99-103.

1999

Drewnik M., Kacprzak A., Maciejowski W., 1999. Zróżnicowanie mezofauny poziomów ektohumusowych gleb Bieszczadów. Roczniki Bieszczadzkie 8: 271-290.

Skiba S., 1999. Charakterystyka pokrywy glebowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 467: 21-32.

Skiba S., 1999. Gleboznawstwo i geografia gleb. [w:] A. Jackowski, B. Kortus, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 3: 211-228.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Klimek M., Kołodziejczyk M., Zaleski T., Prędki R., Dobija J., Klimek P., Kacprzak A., 1999. Mapa Gleb Magurskiego Parku Narodowego. Skala 1:25 000. Uniwersytet Jagielloński – Magurski Park Narodowy, 1 arkusz.

1998

Drewnik M., 1998. Tempo rozkładu materii organicznej w glebach górskich Karpat. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 169-178.

Skiba S., 1998. Gleby. [w:] A. Manecki (red.), Strategia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) Karpat w granicach województwa nowosądeckiego. t. Biosfera, Hydrosfera, 37-42.

Skiba S., 1998. Gleby górskie w systematyce gleb Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 25-35.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., Kołodziejczyk M., 1998. Gleby litogeniczne Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Roczniki Bieszczadzkie 7: 387-396.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., Szmuc R., 1998. Soil cover in the marginal zone of the Carpathian Foothills between the Raba and Uszwica Rivers. Prace Geograficzne 103: 125-135.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676057/1998_103_125-136.pdf

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1998. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 2, Ustrzyki Dolne, 88 (+ Mapa Gleb BdPN w skali 1:50 000).

Skiba S., Szmuc R., 1998. Pokrywa glebowa Bieszczadów Zachodnich – historia badań i ich główne kierunki. Roczniki Bieszczadzkie 7: 131-143.

Szmuc R., 1998. Gleby próchniczno-glejowe – najżyźniejsze siedliska leśne w górach (na przykładzie Bieszczadów Zachodnich). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 101-108.

1996

Drewnik M., 1996. Próchnica i tempo rozkładu materii organicznej w wybranych glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 5: 175-185.

Komornicki T., Skiba S., 1996. Gleby. [w:] Z. Mirek (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wyd. TPN – PAN, Kraków – Zakopane, 215-226.

Skiba S., 1996. Pokrywa glebowa Tatr (Stan i główne kierunki badań gleboznawczych). [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. T. 1. Nauki o Ziemi. Kraków – Zakopane, 171-173.

Skiba S., Sobiecki K., 1996. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju profilu gleb Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 5: 165-174.

Szmuc R., 1996. Wstępne wyniki badań nad glebami żyznych siedlisk leśnych w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 5: 187-194.

1995

Michalik S., Skiba S., 1995. Ocena relacji między pokrywa glebową a roślinnością w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 4: 85-95.

Skiba S., 1995. Ocena wpływu imisji przemysłowych na gleby Karkonoszy. [w:] Z. Fischer (red.), Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, 97-111.

Skiba S., 1995. Pokrywa glebowa. [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. UJ, Kraków, 69-76.

Skiba S., 1995. Soils of the upper timberline ecotone in the Polish Carpathian Mts. [w:] O. Heikinnen, B. Obrębska-Starklowa, S. Tuhkanen (red.), Environmental aspects of the timberline in Finland and in the Polish Carpathians. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne 98: 189-198.

Skiba S., Drewnik M., 1995. Odporność gleb pyłowych Pogórza Wielickiego na degradację chemiczną. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne 100: 113-124.

Skiba S., Drewnik M., Drozd J., Klimek M., Prędki R., Szmuc R., Uziak S., Melke J., Chodorowski J., Jała Z., 1995. Mapa gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Skala 1:10 000. Uniwersytet Jagielloński – Bieszczadzki Park Narodowy. PPGiK Warszawa, 16 arkuszy.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1995. Zawartość metali ciężkich w glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 4: 111-116.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 1995. Zawartość metali ciężkich w powierzchniowych poziomach gleb Karkonoszy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418: 353-360.

Skiba S., Szmuc R., Zaleski T., 1995. Właściwości powietrzno-wodne wybranych gleb BdPN. Roczniki Bieszczadzkie 4: 117-122.

Skiba S., Winnicki T., 1995. Gleby zbiorowisk roślinnych bieszczadzkich połonin. Roczniki Bieszczadzkie 4: 97-109.

1994

Skiba S., 1994. Soils of the Dalne Zelentsy Tundra Region in the Northern Part of the Kola Pennisula (Russia). [w:] K. Pękala (red.), Polarne Wyprawy Geograficzne UMCS, Lublin, 71-77.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 1994. Metale ciężkie w glebach wybranych rejonów Karkonoszy. [w:] Z. Fischer (red.), Karkonoskie Badania Ekologiczne. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN. Dziekanów Leśny. 125-134.

1993

Skiba S., 1993. Pokrywa glebowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jej rola w funkcjonowaniu ekosystemów. Roczniki Bieszczadzkie 2: 33-40.

Skiba S., 1993. Gleby Ziemi Myślenickiej. [w:] K. German (red.), Monografia Ziemi Myślenickiej, Wyd. Universitas, Kraków, 77-85.

Skiba S., Drewnik M., 1993. Gleby zdegradowanych ekosystemów wybranych rejonów Karkonoszy. [w:] Z. Fischer (red.), Karkonoskie Badania Ekologiczne. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, 93-102.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1993. Właściwości buforowe gleb połoninowych Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 2: 197-203.

Skiba S., Miechówka A., 1993. Gleby Kotliny Zakopiańskiej. [w:] Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.), Przyroda Kotliny Zakopiańskiej – poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatry i Podtatrze 2: 49-58.

1990

Klimek K., Łajczak A., Skiba S., 1990. Charakterystyka abiotycznego środowiska polan reglowych Polskich Tatr. [w:] R. Kaźmierczakowa (red.), Wypas owiec a zachowanie biocenoz polan reglowych w Tatrach. Studia Naturae Ser. A 31: 11-38.

Skiba S., Zawilińska L., 1990. Gleby polan pasterskich w Tatrach. [w:] R. Kaźmierczakowa (red.), Wypas owiec a zachowanie biocenoz polan reglowych w Tatrach. Studia Naturae Ser. A 34: 39-49.

1988

Zasoński S., Skiba S., 1988. Chemiczne i mikromorfologiczne właściwości gleb wapniowcowych okolic Cieszyna. Roczniki Gleboznawcze 39(3): 71-90.

1986

Wasylikowa K., Starkel L., Niedziałkowska E., Skiba S., Stworzewicz E., 1986. Environmental changes in the Vistula Valley at Pleszów caused by neolithic man. Przegląd Archeologiczny 33: 19-55.

1985

Skiba S., 1985. Rola klimatu i roślinności w genezie gleb górskich na przykładzie gleb z Tatr Polskich i z gór Mongolii. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy 99.

Skiba S., 1985. Poczwy rasitielnych pojasow Zapadnogo Chenteja (Mongolia). Prirod. Usłow. i Res. MNR. Irkutsk, 65-66.

Komornicki T., Skiba S., 1985. Gleby - plansza 15. [w:] K. Trafas (red.), Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyd. TPN-PTPNoZ, Kraków-Zakopane.

1984

Komornicki T., Adamczyk B., Firek A., Jakubiec J., Niemyska-Łukaszuk J., Oleksynowa K., Skiba S., Tokaj J., 1984. Gleby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cz. II. Obszar środkowy od Kopieńców po Dolinę Kościeliską. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN w Krakowie 12: 283-299 + mapa.

Komornicki T., Oleksynowa K., Skiba S., 1984. Gleby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cz. III. Obszar Dolin Chochołowskiej i Lejowej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN w Krakowie 12: 283-300.

Mirek Z., Skiba S., 1984. Wstępne badania porównawcze nad fitocenozami Rumex alpinus i Rumex obtusifolius z obszaru Tatr i terenów przyległych. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN w Krakowie 12: 301-312.

Skiba S., 1984. Niekotoryje osobiennosti kastanoziomow Mongolii, kak otrazenije pedogeneticzeskoj roli klimata.[w:] Prirod. Usłow. i Res. MNR. Univ Komenskeho Bratislava, 22-25.

1983

Skiba S., 1983. Tendencje do strefowości rędzin tatrzańskich. Roczniki Gleboznawcze 34(4): 101-112.

Skiba S., Komornicki T., 1983. Gleby organiczno-sufozyjne w Tatrach. Roczniki Gleboznawcze 34(4): 113-122.

Oleksynowa K., Skiba S., Miechówka A., 1983. Gleby wytworzone z granitoidów w zbiorowiskach Pinetum mughi w Tatrach. Roczniki Gleboznawcze 34(1): 227-249.

1982

Komornicki T., Stachowicz K., Miecik E., Skiba S., Czernoch K., 1982. Nawożenie i straty składników pokarmowych w dwóch zlewniach doświadczalnych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 169: 37-47.

1980

Skiba S., 1980. Gleby zachodniego skłonu gór Chentej (Mongolia). Rocz. Nauk. Dydakt. WSP w Krakowie, Prace Geogr. 7: 27-51.

Skiba S., 1980. The soils of the mountain taiga of the Western Khentei (Mongolia) and chief direction of pedogenessis. Bull. Acad. Pol. ser. Terre 28: 223-231.

1978

Komornicki T., Skiba S., 1978. Preliminary study of the soils of the El-Useta area (Libya). Inst. of Tropic and Subtropic. Agric. Univ. of Cracow. Studia i Materiały 3, 27-51.

1977

Skiba S., 1977. Studia nad glebami górskimi wytworzonymi w różnych piętrach klimatyczno-roślinnych krystalicznej części Tatr Polskich. Roczniki Gleboznawcze 28(1): 205-241.

Oleksynowa K., Skiba S., 1977. Charakterystyka niektórych gleb kriogenicznych w Tatrach. Roczniki Gleboznawcze 28(1): 293-312.

Oleksynowa K., Skiba S., Kania W., 1977. Wstępne badania nad geochemią rędzin tatrzańskich. Roczniki Gleboznawcze 28(1): 266-175.

1976

Oleksynowa K., Skiba S., 1976. Geochemical characterization of a poligonal soil on the flattening of Krzyzne pass in the Tatra Mts. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 100: 27-47.

1975

Komornicki T., Baran S., Firek A., Jakubiec J., Niemyska-Łukaszuk J., Oleksynowa K., Skiba S., 1975. Gleby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cz. I. Obszar Wschodni od Doliny Białej Wody po Kopieńce. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. PAN w Krakowie 5: 100-130 + mapa.

1972

Skiba S., Komornicki T., 1972. Wstępne badania nad zasoleniem zieleńców miejskich w Krakowie. XIX Zjazd PTGleb. Kraków-Puławy, 537-544.

Komornicki T., Niemyska-Łukaszuk J., Skiba S., Zawłocka M., 1972. Bibliografia zawartości Roczników Gleboznawczych za lata 1950-1970. PTGleb, Warszawa.

1968

Oleksynowa K., Cipior M., Skiba S., Zasoński S., 1968. Pedological features of thufurs in the Polish Tatra Mts. Polish Journal of Soil Science 1: 29-370.

1966

Cipior M., Rembiasz G., Skiba S., Stanieczek A., 1966. Opracowanie glebowe kilku stanowisk thufurów w Polskich Tatrach Zachodnich. Zeszyty Naukowe WSR we Wrocławiu 67: 141-147.

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

Drewnik M., Kacprzak A., Skiba S., 2004. Encyklopedia szkolna – Geografia. Wyd. Zielona Sowa, Kraków (hasła).

Skiba S., 2011. Physical (mechanical) weathering of soil parent material. [w:] Encyclopedia of Agrophysics – Encyclopedia of Earth Sciences. Springer, The Netherland, 595-596.

Skiba S., 2001. Atlas Świata. (mapy, fotografie), Wyd. Opres, Kraków.

Skiba S., 1997. Gleby. [w:] Azja, Encyklopedia Geograficzna Świata, T. VI, Wyd. Opres, Kraków 62-65.

Skiba S., 1997. Gleby. [w:] Ziemia, Encyklopedia Geograficzna Świata, T. IX, Wyd. Opres, Kraków 128-140.

Skiba S., 1997. Gleby. [w:], Polska, Encyklopedia Geograficzna Świata, T. X, Wyd. Opres, Kraków 102-110.

Skiba S., 1996. Gleby. [w:] Europa, Encyklopedia Geograficzna Świata, T. V, Wyd. Opres, Kraków 48-52.

Skiba S., 1995. Gleby. [w:] Australia, Oceania, Antarktyda, Encyklopedia Geograficzna Świata, T. I, Wyd. Opres, Kraków 32-34 i 226.

Skiba S., Drewnik M., 2007. Gleby TPN. Chrońmy przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyd. TPN – folder.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 2000. Atlas Polski (mapy, fotografie), Wyd. Opres, Kraków.

Skiba S., Wnuk Z., 2002. Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz M34-105D Wetlina, GEPOL, Poznań.

Skiba S., Wnuk Z., 2002. Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz M34-106C Ustrzyki Górne, GEPOL, Poznań.

Skiba S., Wnuk Z., 2002. Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz M34-106A Czarna Górna, GEPOL, Poznań.

Skiba S., Wnuk Z., 2002. Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz M34-106D Tarnawa Niżna, GEPOL, Poznań.

Wasak K., 2014. Materia organiczna - podstawa, o którą trzeba zadbać. Bez Pługa - magazyn technologii bezorkowych 1, 54-58.

Wasak K., 2014, Rola uprawy bezorkowej w zapobieganiu erozji gleby. Bez pługa - magazyn technologii bezorkowych 3, 36-40

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85