PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

MAPY / MAPS:

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Drozd J., Klimek M., Prędki R., Uziak S., Melke J., Chodorowski J., Jała Z., 1996. Mapa gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Skala 1:10 000. Uniwersytet Jagielloński-Bieszczadzki Park Narodowy. Opracowanie cyfrowe - PPGiK. Warszawa.

Skiba S., 1999. Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego. Skala 1:20 000. Uniwersytet Jagielloński-Tatrzański Park Narodowy.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Zaleski T., Kołodziejczyk M., Dobija J., Klimek P., Kacprzak A., 2000. Mapa gleb Magurskiego Parku Narodowego. Skala 1:25 000.

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Żyła M., 2008. Mapa gleb Krakowa. Skala 1:20 000.


Fragment oryginalnej mapy gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego w skali 1:10 000


Mapa gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego w wersji załączonej do monografii gleb BdPN (1998 r.) – uzupełniona


Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:20 000


Mapa gleb Magurskiego Parku Narodowego w skali 1:25 000


Mapa gleb Polskich Karpat w skali przeglądowej (2003 r.)


Mapa gleb miasta Krakowa w skali 1:20 000


Mapa gleb Tatr (część polska i słowacka razem) w skali 1:100 000

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85