PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

mgr Magdalena GUS-STOLARCZYK

Stanowisko: doktorantka

pok. 2.13

tel. 12-664-5258

E-mail: magdalena.gus@doctoral.uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze / Research interests

geneza i klasyfikacja gleb, gleby piaszczyste, geneza i ewolucja lamelli glebowych, znaczenie lamelli glebowych.

soil genesis and classification, sandy soils, genesis and evolution of soil lamellae, importance of soil lamellae.

Projekty naukowe / Scientific projects

Grant NCN pt. Geneza, klasyfikacja i znaczenie siedliskowe lamelli glebowych w utworach piaszczystych i pyłowych południowej Polski

Origin, classification and habitat significance of soil lamellae in sandy and silty deposits in southern Poland

Publikacje / Publications

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2022. Impact of podzolization on lamellae transformation in sandy soils in a temperate climate – A case study from southern Poland. Geoderma 406: 115535.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006157

Szymański W., Drewnik M., Stolarczyk M., Musielok M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2022. Occurrence and stability of organic intercalation in clay minerals from permafrost-affected soils in the High Arctic – A case study from Spitsbergen (Svalbard). Geoderma 408: 115591.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006716

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., 2021. Origin, properties and transformation of soil lamellae in rusty soils (Brunic Arenosols) in southeastern Poland. Soil Science Annual 72(4), 143881.
http://www.soilsa.com/Origin-properties-and-transformation-of-soil-lamellae-in-rusty-soils-Brunic-Arenosols,143881,0,2.html

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2021. Conditions favoring local podzolization in soils developed from flysch regolith – A case study from the Bieszczady Mountains in southeastern Poland. Geoderma 381: 114667.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119318312

Musielok Ł., Drewnik M., Stolarczyk M., Gus M., Bartkowiak S., Kożyczkowski K., Lasota J., Motak A., Szczechowska K., Wątły M., 2018. Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland). Catena 170: 272-282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218302558

Gus M., Drewnik M., 2017. Evolution of sandy soils within deflation hollows in shifting areas of sand – a case study from the Błędów Desert (Poland). Soil & Water Research 12: 161-169.
http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=36_2016-SWR

Musielok Ł., Stolarczyk M., Gus M., 2017. Gleby [w:] P. Franczak (red.), Police - pasmo w cieniu Babiej Góry. IGiGP UJ. Kraków, 145-161.

Stolarczyk M., Gus M., Jelonkiewicz Ł., 2017. Zmiany we właściwościach chemicznych gleb torfowych wskutek odwodnienia na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 387–402.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art17.pdf

Stolarczyk M., Pietruszka W., Gus M., Drewnik M., 2017. Wpływ odwodnienia na właściwości glebowej materii organicznej na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 373–386.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art16.pdf

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Mitka J., Gus M., 2016. Effects of exposure and vegetation type on organic matter stock in the soils of subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Catena 147: 167-176.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216302739

Zajęcia dydaktyczne / Teaching

Terenowe metody badań przyrodniczych

Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa

Ćwiczenia laboratoryjne z gleboznawstwa

Laboratoryjne analizy gleb

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85