PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

Prof. dr hab. Marek DREWNIK

Dziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ,
Kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Geografii Gleb IGiGP UJ


Stanowisko: profesor

Pokój 2.28

Tel. +48 12-664-53-61

E-mail: marek.drewnik@uj.edu.pl

Tematyka badawcza / Research interests

geneza, geografia i kartografia gleb; materia organiczna gleby; mikromorfologia gleb; gleby obszarów zimnych

soil genesis, geography and cartography; soil organic matter; soil micromorphology; soils of the cold environments

Publikacje / Publications

Bartmiński P., Świtoniak M., Drewnik M., Kowalska J. B., Sowiński P., Żyła M., Bieganowski A., 2022. Methodological problems with the classification and measurement of soils containing carbonates. Soil Science Annual 73(1): 149235.
http://www.soilsa.com/Methodological-problems-with-the-classification-and-measurement-of-soils-containing,149235,0,2.html

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., Struzik D., Zięba A., Zwijacz-Kozica T., 2022. Zróżnicowanie gleb na leśnych powierzchniach badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego – część wschodnia. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 41(1): 31-47.

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2022. Impact of podzolization on lamellae transformation in sandy soils in a temperate climate – A case study from southern Poland. Geoderma 406: 115535.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006157

Szymański W., Drewnik M., Stolarczyk M., Musielok M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2022. Occurrence and stability of organic intercalation in clay minerals from permafrost-affected soils in the High Arctic – A case study from Spitsbergen (Svalbard). Geoderma 408: 115591.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706121006716

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., 2021. Zasób materii organicznej w glebach wykształconych z pokryw stokowych w Dolinie Starorobociańskiej (Tatry Zachodnie). [w:] E. Gorczyca, A. Michno, J. Święchowicz (red.), Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, Wyd. IGiGP UJ, 177-191.

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Szymański W., Zięba A., Zwijacz-Kozica T., 2021. Zróżnicowanie gleb w obrębie leśnych powierzchni badawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego (Tatry Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(2): 19-39

Gus-Stolarczyk M., Drewnik M., Szymański W., 2021. Origin, properties and transformation of soil lamellae in rusty soils (Brunic Arenosols) in southeastern Poland. Soil Science Annual 72(4), 143881.
http://www.soilsa.com/Origin-properties-and-transformation-of-soil-lamellae-in-rusty-soils-Brunic-Arenosols,143881,0,2.html

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., Gus-Stolarczyk M., Skiba M., 2021. Conditions favoring local podzolization in soils developed from flysch regolith – A case study from the Bieszczady Mountains in southeastern Poland. Geoderma 381: 114667.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119318312

Wasak-Sęk K., Jelonkiewicz Ł., Drewnik M., 2021. Buffering role of soil in chemical denudation in mountainous areas affected by windfall events – In light of experimental research. Geomorphology 381: 107642.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X21000507

Zielonka A., Drewnik M., Musielok Ł., Dyderski M.K., Struzik D., Smułek G., Ostapowicz K., 2021. Biotic and Abiotic Determinants of Soil Organic Matter Stock and Fine Root Biomass in Mountain Area Temperate Forests—Examples from Cambisols under European Beech, Norway Spruce and Silver Fir (Carpathians, Central Europe). Forests 12(7): 823.
https://doi.org/10.3390/f12070823

Wasak K., Klimek B., Drewnik M., 2020. Rapid effects of windfall on soil microbial activity and substrate utilization patterns in the forest belt in the Tatra Mountains. Journal of Soils and Sediments 20(2): 801–815.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-019-02439-8

Drewnik M., Musielok Ł., Prędki R., Stolarczyk M., Szymański W., 2019. Degradation and renaturalization of soils affected by tourist activity in the Bieszczady Mountains (South East Poland). Land Degradation & Development 30(6): 670-682.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.3254

Drewnik M., Żyła M., 2019. Properties and classification of heavily eroded post-chernozem soils in Proszowice Plateau (southern Poland). Soil Science Annual 70(3): 225-233.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-3/ssa3-2019-s225-233.pdf

Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2): 71–97.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s71-97.pdf

Musielok Ł., Drewnik M., Szymański W., Stolarczyk M., 2019. Classification of mountain soils in a subalpine zone – a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland). Soil Science Annual 70(2): 170-177.
http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2019_70/2019-2/ssa2-2019-s170-177.pdf

Systematyka gleb Polski, wyd. 6, 2019. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław – Warszawa, ss. 292. (Autorzy wydania 6: Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mazurek R., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J.)

Drewnik M., Rajwa-Kuligiewicz A., Stolarczyk M., Kucharzyk S., Żelazny M., 2018. Intra-annual groundwater levels and water temperature patterns in raised bogs affected by human impact in mountain areas in Poland. Science of The Total Environment 624: 991–1003.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717336367

Miechówka A. , Drewnik M., 2018. Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe: a review. Soil Science Annual 69 (2): 88-100.
http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/3020/rendzina-soils-in-the-tatra-mountains-central-europe-a-review

Musielok Ł., Drewnik M., Stolarczyk M., Gus M., Bartkowiak S., Kożyczkowski K., Lasota J., Motak A., Szczechowska K., Wątły M., 2018. Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland). Catena 170: 272-282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218302558

Smykla J., Porazinska D.L., Iakovenko N.S., Devetter M., Drewnik M., Hii Y.S., Emslie S.D., 2018. Geochemical and biotic factors influencing the diversity and distribution of soil microfauna across ice-free coastal habitats in Victoria Land, Antarctica. Soil Biology and Biochemistry 116: 265-276.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071717306302

Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Drewnik M., Knap W., Emslie D., 2018. Natural variability of major and trace elements in non-ornithogenic Gelisols at Edmonson Point, northern Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 39(1): 19–50.
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118737/edition/103303/content

Wasak K., Drewnik M., 2018. Sequestration of organic carbon in rendzinas: a review. Soil Science Annual 69 (2): 75-87.
http://ssa.ptg.sggw.pl/artykul/3021/sequestration-of-organic-carbon-in-rendzinas-a-review

Drewnik M., Krzemień K, Prędki R., Rzonca B., Skiba S., Żelazny M., 2017. Znaczenie parków narodowych dla ochrony naturalnych procesów geomorfologicznych, hydrologicznych i glebotwórczych. Roczniki Bieszczadzkie 25: 355–372.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art15.pdf

Gus M., Drewnik M., 2017. Evolution of sandy soils within deflation hollows in shifting areas of sand – a case study from the Błędów Desert (Poland). Soil & Water Research 12: 161-169.
http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=36_2016-SWR

Stolarczyk M., Pietruszka W., Gus M., Drewnik M., 2017. Wpływ odwodnienia na właściwości glebowej materii organicznej na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 25: 373–386.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb25/art16.pdf

Drewnik M., Musielok Ł., Stolarczyk M., Mitka J., Gus M., 2016. Effects of exposure and vegetation type on organic matter stock in the soils of subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Catena 147: 167-176.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816216302739

Drewnik M., Wasak K., Żelazny M., Jelonkiewicz Ł. 2016. Rozpuszczanie skały węglanowej w glebach leśnych buczyn i świerczyn w warunkach laboratoryjnych. Sylwan 160(9): 751-758.

Musielok Ł., Drewnik M., 2016. Quantification of the effects of weathering and pedogenesis in mica schist regolith material (Złote Mountains, Poland) using mass balance analysis. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11(2): 627-637.
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=648

Drewnik M., Walas J., Stolarczyk M., 2015. Ogólna charakterystyka i właściwości gleb torfowiska stokowego na północno-wschodnim skłonie Szerokiego Wierchu (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 23: 319-333.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art18.pdf

Pawelec H., Drewnik M., Żyła M., 2015. Paleoenvironmental interpretation based on macro- and microstructure analysis of Pleistocene slope covers: A case study from the Miechów Upland, Poland. Geomorphology 232: 145-163.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X1400614X

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Skiba M., 2015. Monitoring przyrodniczy i próba rekultywacji pokrywy glebowej i szaty roślinnej w sąsiedztwie szlaku turystycznego w rejonie wzmożonego ruchu na odcinku Kasprowy Wierch–Beskid. [w:] A. Chrobak, T. Zwijacz-Kozica (red.), Nauka Tatrom, III. Człowiek i środowisko, 119-125.
http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja3_low-res.pdf

Skiba S., Koreň M., Drewnik M., Kukla J., 2015. Gleby. [w:] K. Dąbrowska i M. Guzik (red.). Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona. Wydawnictwo TPN, Zakopane, Plansza VI.1.

Smykla J., Drewnik M., Szarek-Gwiazda E., Hii Y.S., Knap W., Emslie S.D., 2015. Variation in the characteristics and development of soils at Edmonson Point due to abiotic and biotic factors, northern Victoria Land, Antarctica. Catena 132: 56-67.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816215001290

Stolarczyk M., Drewnik M., 2015. Morfologia i właściwości gleb torfowiska w dolinie potoku Syhłowaciec w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy). Roczniki Bieszczadzkie 23: 335-347.
https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb23/art19.pdf

Szymański W., Skiba M., Wojtuń B., Drewnik M., 2015. Soil properties, micromorphology, and mineralogy of Cryosols from sorted and unsorted patterned grounds in the Hornsund area, SW Spitsbergen. Geoderma 253-254: 1-11.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670611500107X

Wasak K., Drewnik M., 2015. Land use effects on soil organic carbon sequestration in calcareous Leptosols in former pastureland – a case study from the Tatra Mountains (Poland). Solid Earth 6, 1103-1115.
http://www.solid-earth.net/6/1103/2015/se-6-1103-2015.pdf

Drewnik M., 2014. Gleby. [w:] W. Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowa. Centrum Kultury w Sułoszowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 81-103.

Drewnik M., 2014. Historia i działalność Zakładu Gleboznawstwa i Geografii Gleb Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] T. Zaleski (red.), 90 lat Katedry Gleboznawstwa. Historia i kierunki rozwoju nauki o glebie w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 55-63.

Drewnik M., Skiba M., Szymański W., Żyła M., 2014. Mineral composition vs. soil forming processes in loess soils — A case study from Kraków (Southern Poland). Catena 119: 166-173.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181621400068X

Drewnik M., Kacprzak A., Stolarczyk M., 2013. Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości gleb i wód w obszarze chronionym na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 21: 318-335.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/rb21/art22.pdf

Drewnik M., Szymański W., Skiba S., 2013. Gleby miasta Krakowa i ich przemiany. [w:] Pozniak S., Kirylchuk A. (red.), Geneza, geografia ta ekologia hruntiv, Uniwersytet Lwowski, Lwów, 129-138.

Skiba S., Drewnik M., 2013. Kierunki rozwoju rolnictwa. [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 225-229.

Skiba S., Drewnik M., Szymański W., Żyła M., 2013. Gleby. [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 69-79.

Stolarczyk M., Drewnik M., 2013. Zróżnicowanie zawartości różnych frakcji fosforu w glebach łąk porolnych w sąsiedztwie składowiska nawozów mineralnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczady Zachodnie). Prace Geograficzne 135: 57-72.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/48708863/0135-art.04

Drewnik M., Stolarczyk M., Jelonkiewicz Ł. 2012. Odczyn masy torfowej w stropowej części torfowiska Wołosate i w jego otoczeniu (Bieszczadzki Park Narodowy). Roczniki Bieszczadzkie 20: 296-308.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art21.pdf

Kacprzak A., Drewnik M., Musielok Ł., 2012. Właściwości i klasyfikacja gleb powstałych na holoceńskich osadach rzecznych w dolinie górnego Sanu w rejonie Tarnawy Wyżnej. Roczniki Bieszczadzkie 20: 281-295.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom20/art20.pdf

Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal of Soil Science 45(1): 57-68.
http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0304/162509-7wasak.pdf

Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of soil organic matter in abounded pastureland: a case study from the Jaworzynka Valley in the Tatra Mountains, Poland. [w:] Jianming X., Jianjun W., Yan H. (red.), Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London (Jointly published with Zhejiang University Press), 203-207.
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5634-2

Pawelec H., Drewnik M., Żyła M., 2011. Mikromorfologiczna analiza profilu Niedźwiedź (Wyżyna Miechowska) pod kątem cech pedogenicznych. [w:] A. Zieliński (red.), Znane fakty - nowe interpretacje w geologii i geomorfologii, Instytut Geografii UJK w Kielcach, 35-48.

Drewnik M., Kacprzak A., Maziarka N., 2010. Właściwości gleb porolnych na obszarze dawnej wsi Caryńskie. Roczniki Bieszczadzkie 18: 205-216.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/14.pdf

Kacprzak A., Drewnik M., Wasak K., 2010. Zastosowanie różnych standardów pomiaru pH dla określenia klas odczynu wybranych gleb doliny Górnego Sanu. Roczniki Bieszczadzkie 18: 217-227.
http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/15.pdf

Kubica B., Skiba S., Drewnik M., Stobiński M., Kubica M., Gołaś J., Misiak R. 2010. Radionuclides 137Cs and 40K in the soils of the Tatra National Park (TPN, Poland). Nukleonika 55: 377-386.
http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol55_2010/v55n3p377f.pdf

Skiba S., Drewnik M., 2010. Soils of the selected regions of the Carpathians. [w:] D. Ricard (red.), Developpement durable des territoires: de la mobilisation des acteurs aux demarches participatives. CERAMAC 28: 345-352.

Smykla J., Porazinska D. L., Iakovenko N., Janko K., Weiner M. W., Niedbała W., Drewnik M., 2010. Studies on Antarctic soil invertebrates: Preliminary data on rotifers (Rotatoria), with notes on other taxa from Edmonson Point (Northern Victoria Land, Continental Antarctic). Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 135–140.

Drewnik M., 2008. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach górskich na przykładzie Tatr. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Drewnik M., Felisiak I., Jerzykowska I., Magiera J., 2008. The Tatra Mts. - rocks, landforms, weathering and soils. Geoturystyka 2(13): 51-74.

Drewnik M., 2006. Kierunki procesu glebotwórczego w piętrze alpejskim granitoidowej części Tatr. [w:] A. Kotarba (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, Cz. I. Wyd. PTPNoZ-TPN, Kraków - Zakopane, 81-89.

Drewnik M., 2006. The effect of environmental conditions on the decomposition rate of cellulose in mountain soils. Geoderma 132: 116-130.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706105001345

Jerzykowska I., Drewnik M., Michalik M., 2006. Mineralogical control of elements distribution in podzolic soils in the Tatra Mts. Mineralogica Polonica, Spec. Papers 29: 136-139.

Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek 9: 41-50.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., Żyła M., Żelazowska E., 2005. Pokrywa glebowa rejonu kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 161-170.

Budek A., Drewnik M., Kacprzak A., 2004. Mikromorfologia utworów pyłowych w profilu Kończyce (Kotlina Oświęcimska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 409: 63-74.

Drewnik M., Kacprzak A., Wójcik A., Żyła M., Szeliga W., 2004. Charakterystyka utworów pyłowych w profilu Kończyce (Kotlina Oświęcimska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 409: 51-62.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., Kacprzak A., Żyła M., 2004. Pokrywa glebowa parków narodowych w polskich Karpatach. [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda - Człowiek - Bóg, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 115-125.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Mazurek R., 2004. Les conditions pedogenetiques d'humiferation des sols dans les regions montagneuses. Prace Geograficzne 113: 53-60.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676038/2004_113_53-60.pdf

Wójcik A., Nawrocki J., Nita M., Drewnik M., 2004. Kromerskie utwory interglacjalne w pozycja glin zwałowych z maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego w profilu Kończyce. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 2: 21-29.

Skiba S., Drewnik M., 2003. Mapa gleb obszaru Karpat w granicach Polski. Roczniki Bieszczadzkie 11: 15-20.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., 2003. Pokrywa glebowa. [w:] A. Górecki, K. Krzemień, S. Skiba, B. Zemanek (red.), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Wyd. Magurski Park Narodowy - Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, 31-42.

Skiba S., Drewnik M., Skiba M., 2003. Soils of the Sorkappland (Spitsbergen, Svalbard). [w:] M. Olech (red.), The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes, Instytut Botaniki UJ, Kraków, 245-249.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Klimek M., Zaleski T., Prędki R., Kacprzak A., Kołodziejczyk M., 2003. Mapa gleb Magurskiego Parku Narodowego, skala 1:50 000. [w:] A. Górecki, K. Krzemień, S. Skiba, B. Zemanek (red.), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Wyd. Magurski Park Narodowy - Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, wkładka.

Drewnik M., 2002. Rozkład materii organicznej a poziomy próchniczne w glebach Tatr. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 101-106.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., 2002. Soils of the western coast of Sorkappland. [w:] W. Ziaja, S. Skiba (red.), Sorkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard), Wyd. UJ, Kraków, 51-86.

Skiba S., Drewnik M., Kotarba A., 2002. Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 235-239.

Skiba S., Drewnik M., Kotarba A., 2002. Rozmieszczenie obiektów i zjawisk przyrody nieożywionej i gleb - ważnych dla ochrony środowiska przyrodniczego. [w:] A. Kotarba (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, 1 arkusz.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., 2002. Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 10: 107-118.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 2002. The soil cover in Gaik-Brzezowa (Wieliczka Foothills). [w:] B. Obrębska-Starklowa (red.), Topoclimatic and geoecologiacal changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce reservoir. Prace Geograficzne 109: 21-30.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676047/2002_109_21-30.pdf

Skiba S., Drewnik M., Zaleski T., 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego w jednostkach taksonomii międzynarodowej. [w:] K. Zarzycki (red.), Pieniny - Przyroda i Człowiek 7, Pieniński Park Narodowy, Krościenko n. Dunajcem, 91-95.

Skiba S., Drewnik M., Zaleski T., 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego. [w:] K. Zarzycki (red.), Pieniny - Przyroda i Człowiek 7, Pieniński Park Narodowy, Krościenko n. Dunajcem, 1 arkusz.

Skiba S., Drewnik M., 2001. The processes of weathering and soil formation under the varied climatic conditions in the mountains of Mongolia (Khentei, Khangai), Russia (Kola Peninsula) and Poland (Carpathians). [w:] J. Weber, J. Drozd (red.), Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment, Polish Society of Humic Substances, Wrocław, 337-338.

Drewnik M., 2000. Ectohumus horizons and the rate of organic matter decomposition in the Carpathian soils. Prace Geograficzne 105: 391-401.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676055/2000_105_391-402.pdf

Skiba S., Drewnik M., 2000. Pokrywa glebowa Magurskiego Parku Narodowego (Karpaty-Beskid Niski). Roczniki Bieszczadzkie 9: 183-195.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., Szmuc R., Kołodziejczyk M., 2000. Soil maps of mountain National Parks in Poland. Proceedings of International Symposium "Comparison of Polish and German Soil Classification Systems of Soil Cartography of Mountain and Sub-mountain Areas", Wrocław, 93-101.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., Szmuc R., 2000. Gleby pyłowe Pogórza Wielickiego. Właściwości, odporność, zanieczyszczenie. [w:] G. Wójcik, K. Marciniak (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Zesz. Nauk. Komitetu Nauk. PAN "Człowiek i Środowisko" 25: 233-240.

Drewnik M., Kacprzak A., Maciejowski W., 1999. Zróżnicowanie mezofauny poziomów ektohumusowych gleb Bieszczadów. Roczniki Bieszczadzkie 8: 271-290.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., Klimek M., Kołodziejczyk M., Zaleski T., Prędki R., Dobija J., Klimek P., Kacprzak A., 1999. Mapa Gleb Magurskiego Parku Narodowego. Skala 1:25 000. Uniwersytet Jagielloński - Magurski Park Narodowy, 1 arkusz.

Drewnik M., 1998. Tempo rozkładu materii organicznej w glebach górskich Karpat. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 169-178.

Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., Kołodziejczyk M., 1998. Gleby litogeniczne Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Roczniki Bieszczadzkie 7: 387-396.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M., Szmuc R., 1998. Soil cover in the marginal zone of the Carpathian Foothills between the Raba and Uszwica Rivers. Prace Geograficzne 103: 125-135.
http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676057/1998_103_125-136.pdf

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1998. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 2, Ustrzyki Dolne, 88 (+ Mapa Gleb BdPN w skali 1:50 000).

Drewnik M., 1996. Próchnica i tempo rozkładu materii organicznej w wybranych glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 5: 175-185.

Skiba S., Drewnik M., 1995. Odporność gleb pyłowych Pogórza Wielickiego na degradację chemiczną. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne 100: 113-124.

Skiba S., Drewnik M., Drozd J., Klimek M., Prędki R., Szmuc R., Uziak S., Melke J., Chodorowski J., Jała Z., 1995. Mapa gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Skala 1:10 000. Uniwersytet Jagielloński - Bieszczadzki Park Narodowy. PPGiK Warszawa, 16 arkuszy.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1995. Zawartość metali ciężkich w glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 4: 111-116.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 1995. Zawartość metali ciężkich w powierzchniowych poziomach gleb Karkonoszy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418: 353-360.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R., 1994. Metale ciężkie w glebach wybranych rejonów Karkonoszy. [w:] Z. Fischer (red.), Karkonoskie Badania Ekologiczne. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN. Dziekanów Leśny. 125-134.

Skiba S., Drewnik M., 1993. Gleby zdegradowanych ekosystemów wybranych rejonów Karkonoszy. [w:] Z. Fischer (red.), Karkonoskie Badania Ekologiczne. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, 93-102.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1993. Właściwości buforowe gleb połoninowych Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 2: 197-203.

Tematy wypromowanych prac doktorskich

Łukasz Musielok (2018) "Bielicowanie gleb w zróżnicowanych warunkach środowiska przyrodniczego piętra leśnego Sudetów"

Katarzyna Wasak (2017) "Wpływ materiału macierzystego i roślinności na właściwości materii organicznej gleb regla dolnego w Tatrach Zachodnich"

Tematy wypromowanych prac magisterskich

Dariusz Struzik (2021) "Wpływ gospodarki pasterskiej na właściwości fizyczne i chemiczne gleb w Bieszczadach Zachodnich"

Mateusz Staszewski (2020) "Glebowe uwarunkowania uprawy winnej latorośli w Karpatach fliszowych na przykładzie winnicy Pańska Góra koło Sanoka"

Karolina Szczechowska (2020) „Czynniki warunkujące proces bielicowania w glebach Pasma Polic”

Anna Augustyniak (2019) „Wpływ zmian użytkowania ziemi na właściwości fizyczno-chemiczne gleby na przykładzie Olchowca w Beskidzie Niskim”

Sylwia Bartkowiak (2019) "Właściwości i rola środowiskowa gleb dawnych stawów bobrowych (Bieszczady Zachodnie)”

Grzegorz Smułek (2019) „Geneza, właściwości i pozycja taksonomiczna gleb terra rosa w rejonie Izmiru (Turcja)”

Mikołaj Wątły (2019) „Wpływ roślinności na zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w glebach Bieszczadów Zachodnich”

Szczepan Gąsior (2018) „Zróżnicowanie właściwości powierzchniowych poziomów gleb Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie”

Karolina Przywara (2018) „Przekształcenie arenosoli na skutek odnowienia lasu po wiatrołomie w okolicy Pustyni Błędowskiej”

Agata Kasyna (2017) “Porównanie gleb wykształconych w klimacie wilgotnym i przejściowym w strefie umiarkowanej ciepłej na przykładzie bielicy z południowej Norwegii i północnej Polski”

Katarzyna Szkaradek (2017) “Ewolucja gleb organicznych wskutek odwadniania w Wołosatem (Bieszczady Zachodnie)”

Wanda Pietruszka (2016) "Wpływ murszenia na właściwości materii organicznej na torfowisku Tarnawa Wyżna (Bieszczady Zachodnie)"

Aleksandra Prząda (2016) "Geneza, właściwości i pozycja taksonomiczna gleb z kredą jeziorną (Kraków – Pychowice)"

Magdalena Gus (2015) "Specyfika gleb Pustyni Błędowskiej"

Dorota Hodór (2015) "Zawartość fosforu organicznego i jego przestrzenne zróżnicowanie na zrekultywowanych łąkach porolnych w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy)"

Robert Joniak (2015) "Wpływ pożaru na właściwości gleb torfowych na przykładzie Baligówki (Kotlina Orawska)"

Małgorzata Stopka-Faktor (2015) "Właściwości i pozycja taksonomiczna gleb torfowiska na Polanie Biały Potok"

Aleksandra Tęcza (2016) "Zawartość fosforu organicznego i jego przestrzenne zróżnicowanie na zdegradowanych łąkach porolnych w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy)"

Kamil Bułas (2014) "Funkcjonowanie gleb o różnym stopniu zasiarczenia w otoczeniu byłej kopalni siarki "Basznia" k. Lubaczowa"

Magdalena Pietrucha (2014) "Stopień zachowania i typologia gleb kopalnych na grodzisku (Kraków-Tyniec)"

Justyna Rogala (2014) "Właściwości i pozycja taksonomiczna gleb antropogenicznych wapiennika na przykładzie Tyńca (Kraków)"

Jakub Walas (2014) "Właściwości i pozycja taksonomiczna zatorfiałych gleb połoninowych na Szerokim Wierchu w Bieszczadach Zachodnich"

Aleksandra Grabska (2013) "Ocena przekształcenia gleb na obszarze Łąk Nowohuckich w Krakowie"

Bogusław Bielak (2012) "Właściwości gleb torfowych zalesionej i niezalesionej części torfowiska Litmirz (Bieszczady Zachodnie)"

Natalia Maziarka (2012) "Przekształcenia pokrywy glebowej na obszarach porolnych w Caryńskiem (Bieszczadzki Park Narodowy)"

Joanna Opyrchał (2012) "Stopień przekształcenia siedliska na zmeliorowanym torfowisku - na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

Agnieszka Rzewuska (2012) "Przekształcenia torfowiska wysokiego w wyniku prac melioracyjnych i rekultywacyjnych - przykład z Sokolik w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

Mateusz Stolarczyk (2012) "Ocena ryzyka eutrofizacji środowiska fosforem w rejonie składowiska nawozów mineralnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczadzki Park Narodowy)"

Dominika Stryszowska (2012) "Wpływ wybranych warunków środowiskowych na właściwości gleb ostańców Wyżyny Olkuskiej"

Oktawian Cież (2011) "Gemorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej na zapleczu strefy marginalnej lądolodu fazy leszczyńskiej w okolicy Poznania"

Franciszek Cios (2011) "Właściwości mad w dolinie rzeki roztokowej (na przykładzie Białki)"

Alina Litwiak (2011) "Wpływ zawartości materii organicznej na barwę poziomów stropowych gleb w zachodniej części Skotnik"

Katarzyna Stańco (2011) "Antropogeniczne przekształcenia gleb w okolicy Tarnawy Niżnej w Bieszczadach Zachodnich"

Justyna Kaszowska (2010) "Zmiany właściwości gleb hydrogenicznych w wyniku prac melioracyjnych na obszarze Kostrze-Pychowice-Skotniki (Kraków) i ich skutki środowiskowe"

Jolanta Dyląg (2009) "Przemiany pokrywy glebowej na terenie trasy narciarskiej na przykładzie Sieprawia"

Członkostwo w organizacjach naukowych / Membership in scientific associations

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTGleb)

Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS)

Cryosol Working Group (IPA-IUSS)

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85