PRACOWNIA / HOME

  PUBLIKACJE / PAPERS

  MAPY / MAPS

  PROJEKTY

  DOKTORATY

  DYDAKTYKA

  LABORATORIUM

  WYDARZENIA

mgr Anna BARTOS

Stanowisko: doktorantka

pok. 2.13

tel. 12-664-5258

E-mail: anna.bartos@doctoral.uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze / Research interests

Glebowa materia organiczna. Wpływ działalności rolniczej na gleby. Gleby obszarów polarnych. Wpływ roślinności tundrowej na gleby.

Soil organic matter. Impact of agricultural activity on soils. Soils of polar areas. Impact of tundra vegetation on soils.

Publikacje / Publications

Bartos A., Szymański W., Klimek M., 2020. Impact of conventional agriculture on the concentration and quality of water-extractable organic matter (WEOM) in the surface horizons of Retisols—A case study from the Carpathian Foothills in Poland. Soil and Tillage Research 204: 104750.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198720305328

Szymański W., Bartos A., Klimek M., 2021. Impact of agriculture on soil organic matter quantity and quality in Retisols – a case study from the Carpathian Foothills in Poland. Archives of Agronomy and Soil Science 67(9): 1151-1163.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2020.1779229.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2020.1779229

Zajęcia dydaktyczne / Teaching

Terenowe metody badań przyrodniczych

Laboratoryjne analizy gleb

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland, Tel. +48 12 664 53 61; FAX +48 12 664 53 85